เชียงของต้องมี..ของ

เชียงของต้องมี..ของ

เขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนสู่แดนมังกร โดย Akom Suwanganta

ภาพปัจจุบัน

ท่าเรือบั๊ค คือ ภาพอดีตที่เคยล่องเรือยนต์ตัดคลื่นข้ามโขงไปเมืองห้วยทราย ความคึกคักของเศรษฐกิจชุมชนหายไปอย่างเห็นได้ชัดทั้งก่อนโควิด ถึงปัจจุบันถนนหลักยามค่ำคืนดูเหงาสลัว ผู้คนน่าจะพักผ่อนไว ร้านรวงต่าง ๆ เปิดเหลือบางตา

สาเหตุในพื้นที่มองว่าหลัง สะพานข้ามแม่น้ำโขง และด่านศุลกากรคือตัวแปรเปลี่ยนที่ทำให้เมืองเชียงของถูกแช่แข็ง ตราบใดที่ยังไม่การเกี่ยวดึงพลังของถนน R3A สะพานแห่งที่ 4 เชียงของ ห้วยทราย ຂົວມິດຕະພາບລາວ – ໄທ ແຫ່ງທີ 4 ที่สวิงดึงเม็ดเงิน

นักท่องเที่ยวให้ตัวเมืองเชียงของเป็นทางผ่าน และก็จะยิ่งเป็น “ทางผ่าน” หากไม่มีกลไกใดมาเป็นเรือธงในการให้เมืองเศรษฐกิจชายแดนแห่งนี้ได้สร้าง S-curve ใหม่ในการโตคู่กับเมืองห้วยทรายแห่งบ่อแก้ว

สัมมนาและรับฟังความคิดเห็น การผลักดันศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบขนส่งเชียงของสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์อนุภูมิภาค รองรับการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (CBEC) เชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) สู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน ไทย-ลาว-จีน ได้แลกเปลี่ยนทีมหอการค้าฯ เชียงของ พยายามแบรนดดิ้งเมืองใหม่ให้เป็นเมืองแห่งกีฬา เมืองแห่งสุขภาพ และเมืองที่ฮีลผู้คน ที่ต้องการความสงบเงียบ และอาจจะเหงา ๆ ก็จะได้กลุ่มนี้ที่ต้องดึงกลุ่มมีกำลังซื้อสูงเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนที่ครอบคลุม

การไปเยือนเชียงของ ล่องเรือข้ามแม่น้ำโขงไปห้วยทราย เมืองคู่มิตรเชียงของ และดูพื้นที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ครั้งนี้สวมหมวกนักวิจัยที่ภายใต้โครงการวิจัยการสร้างห่วงโซ่คุณค่าข้ามแดน “เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ” กลุ่มธุรกิจ New S Curve หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในส่วนหน้าที่หลักคือเจาะการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ชุมชน สังคมรับรู้ และแสดงออกเป็นอย่างไร

ได้เปิดมุมมองว่าเม็ดเงินลงทุนในปลายระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือที่ด่านเชียงของคือดินแดนแห่งโอกาส ที่  อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center (CIC) และหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า จีนอยู่ใกล้แค่ปากซอย ห่างจากชายแดนไทยใกล้สุดที่เชียงของ 200 กว่ากิโลเมตร บ่อหานของจีนนับเป็นอำเภอของคุนหมิงสามารถเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปทั่วเมืองจีน, เขตเศรษฐกิจบ่อเต็นลงทุนหลัก 1 ล้านล้านบาท, ไม่รวมเขตนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ ซิตี้ ที่บ่อเต็น นาหม้อ ของคุณ วิกรม กรมดิษฐ์ ที่ลงทุนกว่า 5 หมื่นล้านบาท, การทุ่มทุนของไฮ่เฉิงกรุ๊ป 5 หมื่นล้าน, ถนนมอเตอร์เวยส์ บ่อเต็น ห้วยทราย อีก 1 แสนล้าน, ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบขนส่งเชียงของ ที่ลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท, รถไฟทางคู่ลงทุนอีก 3.8 หมื่นล้านบาท ไม่รวมศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO แห่งใหม่ของเชียงรายที่มากระจุกตัวและใกล้เชียงของ

โจทย์ที่ว่านี้เราจะทำอะไรกับพื้นที่เชียงของให้เป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ และระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ คือผลงานวิจัยที่จะไม่ได้เพียงแต่ paper หากแต่จะต้องมีพลังสร้างให้เชียงของต้องมีของดี และสามารถดึงกระแสทุนเข้ามาหมุนเวียนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดเขตเศรษฐกิจข้ามพรมแดน Pilot Free Zone ของระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือในอนาคตอันใกล้#nec

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ