เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

THECITIZEN.PLUS – พื้นที่สื่อสารสาธารณะ รูปแบบ Web-blog ของชุมชนพลเมืองนักสื่อสารยุคใหม่ ที่ร่วมกันเสนอข้อมูล ข่าวสาร เรื่องเล่า และสถานการณ์ของสังคมไทยจากมุมมอง Active Citizen ทั่วประเทศ บันทึกและบอกเล่าด้วยลีลาเฉพาะตัว และร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเพื่อขยายผลเนื้อใน Social Media และ Platform อื่นของ ThaiPBS

เนื้อหาที่พลเมืองนักสื่อสารร่วมกันสื่อใน THE CITIZEN.PLUS จะกลายเป็นฐานข้อมูลท้องถิ่นท่ามกลางกระแสโลก

บทความข้อเขียนของพลเมืองนักสื่อสาร เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบส่วนบุคคล กองบรรณาธิการ TheCitizen.plus ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นนั้น หรือกองบรรณาธิการต้องเห็นด้วยเสมอไป

เข้าสู่ระบบ