ทีมยุวชนอาสา ม.อ.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการยุวชนอาสา : เวทีคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชนสถานีอู่ตะเภา

ทีมยุวชนอาสา ม.อ.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการยุวชนอาสา : เวทีคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชนสถานีอู่ตะเภา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ทีมยุวชนอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการยุวชนอาสา : เวทีคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชนสถานีอู่ตะเภา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งได้เรียนเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสถานีอู่ตะเภา คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแทนเทศบาลนครหาดใหญ่ และตัวแทนองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมทั้งหมด จำนวน 37 คน มาร่วมรับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการ ที่ทีมยุวชนอาสาได้ทำงานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสถานีอู่ตะเภา ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2566 และร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชน และตัวแทนจากทีมยุวชนอาสา นอกจากนี้ได้มีการจัดบูธเพื่อโชว์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสาน ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ Clutch Bag, Shopping Bag และ Mini Bag ซึ่งเป็นผลงานของชุมชนสถานีอู่ตะเภา

ในการเสวนาภายใต้หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” ได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะนำจากคณะอาจารย์, บุคลากรมหาวิทยาลัย, และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริมความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดพบว่า ความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการสร้างความยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชน การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสนับสนุน ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนยังมีความพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ