ทีมยุวชนอาสา ม.อ.หาดใหญ่ คว้ารางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ในการนำเสนอผลงานโครงการยุวชนอาสา ม.อ.หาดใหญ่

ทีมยุวชนอาสา ม.อ.หาดใหญ่ คว้ารางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ในการนำเสนอผลงานโครงการยุวชนอาสา ม.อ.หาดใหญ่

ตัวแทนจากทีมยุวชนอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการยุวชนอาสาซึ่งเป็นผลงานโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2564-2566 ในงาน “2023 Rakkaew Foundation National Exposition University Sustainability Showcase” งานแสดงผลงานและนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ซึ่งจากการแข่งขัน โครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จากการเข้าร่วมประกวดผลงานในครั้งนี้ นักศึกษาตัวแทนทีมยุวชนอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประสบการณ์ และได้รับคำแนะนำที่ดี ที่สามารถนำกลับมาปรับในการดำเนินงานของทีมยุวชนอาสาในอนาคตต่อไป

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ