ทีมยุวชนอาสา ม.อ.หาดใหญ่ จัดโครงการให้ความรู้ “การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน” แก่วิสาหกิจชุมชนสถานีอู่ตะเภา

ทีมยุวชนอาสา ม.อ.หาดใหญ่ จัดโครงการให้ความรู้ “การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน” แก่วิสาหกิจชุมชนสถานีอู่ตะเภา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมยุวชนอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2566 ได้จัดโครงการให้ความรู้ “การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน” ณ วิสาหกิจชุมชนสถานีอู่ตะเภา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 17 คน ประกอบด้วย ทีมยุวชนอาสาและที่ปรึกษา 10  คน และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสถานีอู่ตะเภา 7 คน โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน โดยมีหัวข้อดังนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้า 2) ผลิตภัณฑ์ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า 3) ช่องทางการตลาด และ 4) ระบบการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากกิจกรรมทำให้ผู้เข้าร่วมมีความสนใจและเข้าใจเรื่องการตลาดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสถานีอู่ตะเภามีความต้องการในการวางจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทีมยุวชนอาสาจะเป็นผู้ดำเนินการให้ความรู้และพัฒนาในส่วนนี้ต่อไป  

สำหรับผู้ที่สนใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนสถานีอู่ตะเภา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เพจยุวชนอาสา PSU Hat Yai หรือหมายเลขโทรศัพท์ 088-3875615 , 098-7097671 (คุณอิรฟาน, คุณซีน ทีมยุวชนอาสา) 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ