เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ด ครั้งที่ 1 วันที่ 23-30 ต.ค.นี้

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ด ครั้งที่ 1 วันที่ 23-30 ต.ค.นี้

 
                                                   เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ด ครั้งที่ 1
 
                งานของคนรักหนังที่เปิดพื้นทีใหม่ เชื่อมประสานท้องถิ่นและชุมชนสู่สากล ผ่านภาพยนตร์กว่า 50 เรื่องจากทั่วโลก

 

จากแนวคิดที่ว่าการชมภาพยนตร์ในอดีต เคยเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่ผู้คนในสังคมหรือชุมชนมีร่วมกัน แต่ในปัจจุบัน การชมภาพยนตร์ กลายเป็นกิจกรรมเฉพาะตัว และเป็นเรื่องส่วนบุคคล รูปแบบของภาพยนตร์ และจำนวนของภาพยนตร์ที่ถูกสร้างเพิ่มมากขึ้นนั้น เพิ่มโอกาสในการเลือกชมของผู้ชมได้จริง แต่กลับลดโอกาสในการสื่อสารของผู้คนในสังคม จนในบางครั้ง ภาพยนตร์กลับกลายเป็นตัวชี้วัด ในการแบ่งแยกของผู้คนในสังคม ซึ่งนั่นน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเสียดายยิ่ง หากมันเกิดมาจากเหตุผลที่สำคัญขั้นต้นคือ “ความต้องการที่จะสื่อสาร” ของคนในสังคม

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ด ( Doi Saket International Film Festival หรือ DSIFF ) มีเป้าหมายว่าจะเป็นต้นแบบที่เปิดโอกาสให้งานภาพยนตร์ และศิลปินได้สื่อสารกับผู้คนในท้องถิ่น โดยไม่ได้นำรูปแบบของการฉายในโรงภาพยนตร์แบบดั้งเดิมมาเป็นข้อจำกัด ซึ่งมีผลโดยตรงทั้งในเรื่องของโอกาสในการเข้าชมและวิธีการสื่อสารระหว่างศิลปิน กับชุมชน

ปฐวี วิรานุวัตร ผู้อำนวยการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้กล่าวว่า “ถ้าจะกล่าวถึงเมืองไทย หลายคนมักพูดว่างานภาพยนตร์นอกกระแส หรือภาพยนตร์อิสระ ไม่เหมาะกับคนไทย แต่สิ่งที่พวกเราอาจลืมไปก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ไม่มีเงินมากพอที่จะเดินทางไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ ช่องว่างของการสื่อสารจึงเกิดขึ้น ตัวศิลปินเอง ก็ขาดโอกาสที่จะนำงานของตนไปสู่ชุมชนที่ห่างไกล”

งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ดครั้งที่ 1 ซึ่งมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 23 – 30ตุลาคม พ.ศ. 2553 ในบริเวณต่าง ๆ ที่อำเภอดอยสะเก็ด และบางส่วนในตัวเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เด็ก ๆ และเยาวชน ผู้คนในชุมชน รวมถึงผู้ที่สนใจ มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ หลากหลายรูปแบบ ทั้งจากประเทศไทย และต่างประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก นอกจากจะมีการฉายหนังจากกว่า 20 ประเทศแล้ว ยังมีกิจกรรมเสวนา และโปรแกรมภาพยนตร์พิเศษ อาทิเช่น เสวนาในหัวข้อ “เสรีภาพของการสื่อสารในสังคมไทย” ( Freedom of  Expression in Thailand ) และยังมีโปรแกรมพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมของเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่ 7 ปี 2552 ( CalArts Shorts : Portrait Documentaries from Woman’sPerspective )นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลภาพยนตร์ในสาขาต่าง ๆ Best Film, Best Director, Best Cinematography, Best Production Design, Best Editing, Best Actor ให้กับภาพยนตร์ที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการของเทศกาล และยังมีการมอบรางวัล LifeTime Achievement Award สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ในวงการภาพยนตร์ ที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในปีนี้ ทางเทศกาลขอมอบรางวัลดังกล่าวแก่บุคคล 2 ท่าน คือ คุณโดม สุขวงศ์ ผู้ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อก่อตั้ง “หอภาพยนตร์แห่งชาติ” และอีกท่าน คือ คุณสิทธิพงษ์ กลยาณี ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการของ Images Asia Inc. นักสร้างภาพยนตร์และนักต่อสู้เพื่อสันติภาพ ซึ่งได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา

ติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ดได้ที่ http://dsiff.tumblr.com

ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ด ตู้ ปณ. 30 ปณฝ. สามแยกสวนปรุง เชียงใหม่ ประเทศไทย
50201 โทร 084-4383405 )__

กำหนดการโดยสังเขป
งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ดครั้งที่ 1 ปี 2553ระหว่างวันที่ 23 – 30 ตุลาคม 2553 จังหวัดเชียงใหม่

Day 1 เสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2010พิธีเปิด ( Opening Ceremony )เวลาประมาณ 17.00 – 21.00 น.
ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ภายในงานจะมีพิธีเปิด การฉายภาพยนตร์เปิดตัวเทศกาล และการกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ

Day 2 G อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 I
เวลาประมาณ 17.00 – 21.00 น.  ณ โรงเรียนเพื่อชีวิต ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการในพระราชดำริ ห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด
ภายในงานจะมีกิจกรรมร่วมกับเด็กด้อยโอกาสและฉายภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือกโดยทีมงาน และคณะ
กรรมการของเทศกาล พร้อมทั้งพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องแนวทางในการศึกษาต่อ ทุนการศึกษา ทั้ง
ในและต่างประเทศ สำหรับเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา และผู้อุปการะ

Day 3G จันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2010
เวลาประมาณ 13.00 – 17.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตอำเภอดอยสะเก็ด
ภายในงาน จะมีการฉายภาพยนตร์ และ Q & A สำหรับภาพยนตร์ที่ทางผู้กำกับเดินทางมาร่วมงาน ในบริเวณ
Press Center ของเทศกาล ( คลังความรู้ชุมชน : Kaewpanya ) มีบริการสำหรับสื่อมวลชน ครบวงจร พร้อมทั้ง
เปิดตัวตลาดภาพยนตร์ ( Doi Saket Film Market ) ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับการซื้อขายภาพยนตร์ นัดพบ
และพูดคุยถึงโอกาสในการร่วมทุน – ระดมทุนระหว่างประเทศ สำหรับโปรเจคของภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้น

Day 4G อังคารที่ 26 ตุลาคม 2010
เวลาประมาณ 13.00 – 17.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตอำเภอดอยสะเก็ด
( เช่นเดียวกับกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2010 )

Day 5G พุธที่ 27 ตุลาคม 2010 ( แยกเป็น 2 ส่วน )
ส่วนที่ 1 เวลาประมาณ 13.00 – 17.00 น.
ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ( Juvenile Observation and
Protection Centre of Chiang Mai Province )
กิจกรรมภายในงานจะมีการฉายภาพยนตร์ที่ได้รับคัดเลือกจากเทศกาล พร้อมทั้งพูดคุย และแนะนำแนวทางใน
การศึกษาต่อ โอกาสในการประกอบอาชีพในวงการภาพยนตร์ สำหรับเด็ก ๆ

ส่วนที่ 2 ! เวลาประมาณ 13.00 – 21.00 น.
ณ Media Arts & Design ( ติดกับหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
ภายในงานจะมีการฉายภาพยนตร์ และกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “Freedom of Expression in Thailand”
และ“ศิลปะ..ทางออกของศิลปิน หรือทางออกของชุมชน และสังคม”

Day G 6G พฤหัสที่ 28 ตุลาคม 2010 ( แยกเป็นสองส่วน )

ส่วนที่ 1 เวลาประมาณ 13.00 – 21.00 น.
ณ สมาคมฝรั่งเศส จังหวัดเชียงใหม่ ( Alliance Francaise, Chiang Mai )
ภายในงานจะมีการฉายภาพยนตร์หาดูยากที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ ฯ พร้อมทั้งมีการ
ฉายเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง “เจ้านกกระจอก” ( Mundane History ) เป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ กำกับ
ภาพยนตร์โดย คุณอโนชา สุวิชากรพงศ์ ที่ได้รางวัลสูงสุดจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ หลายประเทศทั่วโลก
ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าว จะเปิดรับบริจาคเงินจากผู้ชม โดยรายได้ทั้งหมด จะมอบให้กับโรงเรียนสำหรับผู้พิการ ที่
จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 2 เวลาประมาณ 13.00 – 17.00 น.
ณ Media Arts & Design ( ติดกับหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
ภายในงานจะโปรแกรมพิเศษ “อาลัยวีรชนคนกล้า ภาพยนตร์เพื่อประชาชน” ซึ่งเป็นการรำลึกถึง คุณ แซม สิทธิ
พงษ์ กลยาณี ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้อำนวยการของ Images Asia Inc. ผู้ทำการต่อสู้มาอย่าง
ยาวนานเพื่อสิทธิมนุษยชนผ่านงานภาพยนตร์ อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันที่สำคัญของนักสร้างภาพยนตร์ระดับแนว
หน้าหลายต่อหลายคน จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โปรแกรมจะมีการฉายภาพยนตร์ที่กำกับภาพยนตร์โดย คุณ
แซม สิทธิพงษ์ กลยาณี และ การฉาย Video Letters ซึ่งถูกส่งมาจากนักสร้างภาพยนตร์หลายท่านถึงคุณแซม
หลังการจากไปจากกระทันหันเมื่อต้นเดือนกันยายน 2553 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแรงผลักดันที่สำคัญยิ่ง ต่อ
นักสร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ โดยได้รับความสนับสนุนจาก มูลนิธิซีเมนต์ไทย ( SCG Foundation )
 
Day 7G ศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010
เวลาประมาณ 13.00 – 21.00 น.
ณ 2BR ศิริมังคลาจารย์ ซอย 11 จังหวัดเชียงใหม่
ภายในงานจะมีตลาดภาพยนตร์ ( Section # 2 ) และในช่วงเวลากลางคืน ( ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป )
จะมีการฉายภาพยนตร์กลางแปลง พร้อมเปิดโอกาสให้ศิลปิน นักศึกษา และเยาวชน นำผลงานศิลปะ และภาพยนตร์เข้ามาขาย
และแลกเปลี่ยน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

Day 8G เสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2010
เวลาประมาณ 18.00 – 21.00 น.
พิธีปิด ( Closing Ceremony )ณ วัดสวนดอก ( พระอารามหลวง ) จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายในงานจะมีการฉายภาพยนตร์ปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ด พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัลแก่ภาพยนตร์ และ นักสร้างภาพยนตร์ ที่ชนะการประกวด และพิธีมอบรางวัลพิเศษ LifeTime Achievement  Awards แก่บุคคลสองท่าน คือ คุณ โดม สุขวงศ์ และ คุณสิทธิพงษ์ กลยาณี ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำการต่อสู้มาตลอด ชีวิตของตน ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ผ่านงานภาพยนตร์รายละเอียดของงานจะมีเพิ่มเติมในงานแถลงข่าว ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคมนี้ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ด
ได้ที่ http://dsiff.tumblr.com

Monkey Love ( 2006 ) / Japan

เรื่องย่อ: เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
ประมงเล็กๆ ในมาเลเซีย ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงคนหนึ่งกับลูกสาวของเธอ ซึ่งเสื่อมถอยไปสู่เส้นทางของการทำลายตัวเอง เมื่อเธอเริ่มได้รับจดหมายที่แปลกและลึกลับอย่างต่อเนื่องจากสามีที่หายตัวไปเนิ่นนานมาแล้ว

Supergirl ( 2010 ) / France

เรื่องย่อ: เอดา เด็กหญิงช่างฝันอายุ 8 ปีที่ยากจะควบคุม ถูกชักจูงว่าเธอมี “พลังพิเศษ” เมื่อกลับจากโรงเรียน เธอลองทดสอบทักษะตัวเอง
ดู แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งเมื่อเธอเปิดรอยแยกในผนังระหว่างห้องนอนตนเองกับห้องทำงานของมารดานักจิตวิทยาของเธอสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยแยกนั้น ความน่าสนใจจากความกังวลของคนไข้ และความนิ่งเป็นกลางของแม่ที่ทำให้เธอประหลาดใจ เอดา
ได้พบกับโลกที่น่าหลงไหล และโอกาสในการทำให้ฝันของเธอเป็นจริง

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ