พร้อมเดินทางแล้ว รถ”Locals Voice” สตูดิโอเคลื่อนที่จาก Thai PBS ทำกิจกรรมสื่อสารร่วมกับเครือข่าย

พร้อมเดินทางแล้ว รถ”Locals Voice” สตูดิโอเคลื่อนที่จาก Thai PBS ทำกิจกรรมสื่อสารร่วมกับเครือข่าย

รถ “Locals Voice” สตูดิโอเคลื่อนที่จาก Thai PBS เตรียม ตระเวณ เหนือจรดใต้  กันยายน – ตุลาคม นี้

เพื่อร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในประเด็นสำคัญของท้องถิ่น พร้อมกิจกรรมที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้คนชุมชนท้องถิ่นและผู้สนใจ รับฟังและเข้าใจเรื่องราวของพื้นที่ไปด้วยกัน ร่วมฟังเสียงประเทศไทย และฟังเสียงคนท้องถิ่น “Locals Voice – ไปถึงที่ เสียงนี้ต้องได้ยิน”

เมื่อท้องถิ่น เต็มไปด้วยเรื่องราว และกิจกรรมสำคัญที่หลากหลายที่คนพื้นที่และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนอยู่ ทีม Locals ThaiPBS  ขอมีส่วนร่วมกับกิจกรรมและเรื่องราวของท้องถิ่น พา “รถ Locals Voice” สตูดิโอเคลื่อนที่ ตระเวน ไปยัง พื้นที่ภูมิภาค อีสาน เหนือ กลาง ใต้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของภาคีเครือข่ายหลากหลายรูปแบบ    โดยไทยพีบีเอส ได้ออกแบบ รถ Local Voice ให้เป็นสตูดิโอเคลื่อนที่ ที่สามารถเดินทางและแวะในพื้นที่สาธารณะและจัดกิจกรรมด้วยกันกับภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยหรือองค์กรสาธารณะในพื้นที่ เช่น  

 • Forum เวทีสาธารณะ เพื่อร่วมสื่อสารสถานการณ์สำคัญ ให้เสียงจากท้องถิ่นมีความหมาย                                           
 • Exhibition นิทรรศการหลากสไตล์ การแสดง ศิลปะเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่และแบ่งปันเรื่องราว เพื่อเชื่อมมิตรภาพในชุมชน
 • Workshop &  Pop up Newsroom เปิดห้องข่าว และอบรมการสื่อสารจากพื้นที่

โดยทุกเรื่องราว และกิจกรรมสำคัญ  Locals Voice สตูดิโอเคลื่อนที่ ของThaiPBS ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะบันทึกและส่งต่อเรื่องราวจากท้องถิ่นผ่าน เว็บไซต์ Locals และดิจิจอลแพลทฟอร์มต่างๆ รวมถึง 3 HD ของ ThaiPBS 

กันยายน – ตุลาคม นี้  เริ่มใน 8  พื้นที่นำร่อง  ขอเชิญผู้สนใจติดตามการเดินทาง  รถ Locals Voice สตูดิโอเคลื่อนที่ ทีม ThaiPBS และภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่อีกหลากหลายองค์กร แล้วพบกัน  

“Locals Voice – ไปถึงที่ เสียงนี้ต้องได้ยิน”

ตารางและจุดจอด  รถ Locals Voice สตูดิโอเคลื่อนที่

ภาคอีสาน 

11-12 กันยายน 2566             

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 • ฟังเสียงคนริมโขงกับเวทีสาธารณะ “ชีวิตธรรมดาชุมชนริมโขงกับการเปลี่ยนแปลงจากเขื่อนแม่น้ำโขง”    
 • นิทรรศการและเรื่องเล่าเสียงจากภาพ “ชีวิตชุมชนแม่น้ำโขง”  
 • เสวนาโต๊ะกลม “กระจกหกด้านกับสถานการณ์เขื่อนแม่น้ำโขง ปัญหาและผลกระทบต่อชุมชน  และระบบนิเวศแม่น้ำโขง”  ณ บ้านคันท่าเกวียน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
 • ผลิตและถ่ายทำบันทึกเทปรายการ คุณเล่าเราขยาย ตอน Photo voice เสียงจากคนน้ำโขง 
 • สำรวจพื้นที่บันทึกภาพผ่านสายตาศิลปินผู้บันทึกภาพ
 • สนทนาเสียงผ่านภาพของชุมชนคันท่าเกวียน และข้อท้าทายหากมีเขื่อนในน้ำโขง

13 กันยายน 2566                  

สวนเอ็นอ้านาเทิง พื้นที่เรียนรู้คนสามวัย บ้านดู่ ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

 • เปิดพื้นที่เรียนรู้ Pop Up Newsroom ห้องข่าวเคลื่อนที่กับการรู้เท่าทันสื่อของเด็กเยาวชน
 • Locals Voice ฟังเสียงประเทศไทย ฟังเสียงคนท้องถิ่น “โสเหล่ คนสามวัยหัวใจเดียวกัน” 

 เตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยในท้องถิ่นโดยชมชนเพื่อชุมชน และกิจกรรมฐานการเรียนรู้คนสามวัย

14-15 กันยายน 2566              

ตลาดปรีย์ทม ป่าชุมชนบ้านแสลงพันธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

 • สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติปรีย์ทม ร่วมกับเยาวชนและครูภูมิปัญญาหมอยาสมุนไพรชุมชน
 • เยี่ยมชมสวนป่า ออป.บ้านแสลงพันธ์ 300 ไร่  
 • สนทนาและบันทึกถ่ายทำรายการฟังเสียงประเทศไทย “ป่าปรีทมย์”

17 กันยายน 2566                   

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

 • กิจกรรมการเรียนรู้ห้องข่าว Pop up News room /สตูดิโอภาพนิ่ง / Live Stream ร่วมกับโปรดิวเซอร์สารคดีร่วมกับแกนนำเยาวชนสื่อสร้างสรรค์
 • เสวนาออนไลน์ “Locals Voice” ฟังเสียงประเทศไทย ฟังเสียงคนท้องถิ่น “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับคนอีสานรุ่นใหม่” และการแสดงดนตรีอีสาน วงหมาเก้าหาง

ภาคเหนือ

25-27 กันยายน 2566             

อำเภอลี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

 • Local forum (Live เพจลำลอง Xเชียงใหม่เหน็ด X องศาเหนือ) สื่อสาธารณะท้องถิ่น   ประเด็น ทุนชุมชนกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์  /อนาคตท่องเที่ยวลำพูน อะไรคือโอกาส /ฝุ่น ไฟ ลมหายใจคนก้อ และพบกันฮีโร่ชุมชนคนดับไฟ
 • Exhibition เรื่องราวของท้องถิ่นตามเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านโฮ่ง / ป่าซาง / บ้านก้อ
 • กิจกรรม POP UP NEWS ROOM Workshop นักสื่อสารชุมชนลำพูน  
 • บันทึกเทปรายการฟังเสียงประเทศไทย : อนาคตท่องเที่ยวเมืองรอง ลำพูน 

29  กันยายน – 3 ตุลาคม 2566

อำเภอเมือง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

 • Local forum (Live เพจลำลอง X องศาเหนือ) ประเด็น อนาคตสุราชุมชน /เศรษฐกิจชุมชนและพืชสมุนไพร
 • กิจกรรม POP UP NEWS ROOM Workshop นักสื่อสารชุมชนเเพร่
 • บันทึกเทป ฟังเสียงประเทศไทย : ทุนชุมชนและอนาคตคนรุ่นใหม่เมืองเเพร่
 • -Exhibition กินอาหารเป็นยากับเชฟ เทเบิ้ล

ภาคใต้

12-13 ตุลาคม 2566                 

 • เรือนจำเก่า / ทะเลน้อย จ.พัทลุง
 • นิทรรศการภาพถ่ายพื้นที่ชุ่มน้ำ / ควายน้ำ กิจกรรมสำรวจร่วมกับกลุ่มหมีควาย เสวนาพูดคุย “มรดกเกษตรโลก”
 • พัทลุงฟอเวิร์ดออนทัวร์ เช็คอินตลาดลำปำ / เสวนาเรือนจำเก่าพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พัทลุง

14-15 ตุลาคม 2566                  

 • เมืองเก่าสงขลา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
 • สงขลาใกล้ๆทะเลออนทัวร์ ตั้งโต๊ะจิบน้ำชาพูดคุยผ่าน live เพจสงขลาใกล้ ๆ ทะเล / แลต๊ะแลใต้ ชมนิทรรศการมีส่วนร่วม “ชวนคนเมืองรู้จัก จะนะ-เทพา ก่อนจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม” โดยใช้ฐานทักษะและทรัพยากรในพื้นที่เป็นตัวตั้งต้น

18-19 ตุลาคม 2566 

 • ตุลาคม 2566                  
 • จังหวัดปัตตานี / ปะนาเระ 
 • อัพเดท 20 ปี กระบวนการสันติภาพปาตานีไปถึงไหน และสำรวจเสียงประชาชนในพื้นที่อยากให้แก้ปัญหาอะไรบ้าง
 • วิทยุภาษามลายูออนทัวร์ เสวนาพูดคุย กลุ่มเปราะบางผ่านเส้นทางอาหารทะเล /สันติภาพกินได้ –
 • นิทรรศการ “สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ2547” ออกสัญจร 

ภาคกลาง 

5-10 ตุลาคม 66 I ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

 • นิทรรศการชีวิตคู่ขนาน
 • สำรวจทิศทางความต้องการอนาคตคนพื้นที่
 • ระดมข้อเสนอแก้ พ.ร.บ. EEC
 • เวทีเสวนาฟังเสียงประเทศไทยฟังเสียงคนตะวันอออกใต้เงา EEC ชวนตั้งวง ทบทวนวิธีคิดและผลสัมฤทธิ์ พรบ. EEC

23-28 ตุลาคม 66 I ระยอง           

โต๊ะไม้รีสอร์ท จ.ระยอง และ ตลาดวงเวียนช้าง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 

 • พูดคุยปัญหาคนกับช้าง และโจทย์การกระจายอำนาจ เพื่อแก้ไขปัญหาช้าง คุ้มครองคน ที่ทุกคนอยากให้เป็น 
 • นิทรรศภาพและเสียง “มองช้าง เข้าใจคน”   
 • ร่วมกันปักหมุดจุดพบช้าง  

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ