เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาคประชาชนในกระบวนการสันติภาพ‬: ‪ฟิลิปปินส์‬ ‎เมียนมา‬ จังหวัดชายแดนใต้‬ ต่อการปกป้องพลเรือน-ลดความรุนแรง-สร้างพื้นที่ปลอดภัย

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาคประชาชนในกระบวนการสันติภาพ‬: ‪ฟิลิปปินส์‬ ‎เมียนมา‬ จังหวัดชายแดนใต้‬ ต่อการปกป้องพลเรือน-ลดความรุนแรง-สร้างพื้นที่ปลอดภัย

เสวนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนภาคประชาชนในกระบวนการสันติภาพ‬: ‪ฟิลิปปินส์‬ ‎เมียนมา‬ และจังหวัดชายแดนภาคใต้‬ ในเรื่องการปกป้องพลเรือน การลดความรุนแรงและการสร้างพื้นที่ปลอดภัย SaftyZone โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจากบทเรียนและการปฏิบัติการในพื้นที่ความขัดแย้งทั่วโลก

20162207142958.jpg

วันนี้ ( 22 ก.ค.) Nonviolent Peaceforce ร่วมกับสถาบันวิชาการชายแดนใต้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานการณ์ความขัดแย้งที่เน้นย้ำการปกป้องชีวิตผู้คนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพร้อมนำบทเรียนในพื้นที่ขัดแย้งทั่วโลกมาแบ่งปันเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ที่ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)

วิทยากรในเวทีเสวนาประกอบด้วย

Tiffany Easthom
ผู้อำนวยการประจำภาคพื้นตะวันออกกลาง ผู้อำนวยการประจำประเทศเซาต์ซูดานและเคยประจำการในศรีลังกามาก่อน

Mel Duncan
ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรและมีประสบการณ์ในกระบวนการสันติภาพในอเมริกากลาง คร่ำหวอดในกระบวนการแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธี

HUIBERT OLDENHUIS
ผู้อำนวยการประจำเมียนมาร์ที่มีประสบการณ์ทั้งในอินโดนีเซีย เนปาล และเซาต์ซูดาน และ

Delsy Ronnie
ผู้อำนวยการประจำฟิลิปปินส์ที่เป็นคนอาเจะห์โดยกำเนิดมีประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูประทศและกระบวนการสร้างสันติภาพ

บรรยากาศวงเสวนา Clip 1

บรรยากาศวงเสวนา Clip 2

บรรยากาศวงเสวนา Clip 3

 

 

===============

* หมายเหตุ: Nonviolent Peaceforce ซึ่งเป็นองค์กร NGO ระหว่าประเทศที่มีบทบาทในการสร้างสันติภาพในพื้นที่ขัดแย้งทั่วโลกมากกว่า 25 ปีที่ทำงานด้านการปกป้องพลเรือนและศักดิศรีความเป็นมนุษย์ในพื้นที่ขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยอาศัยความร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ไม่ติดอาวุธหรือ Unarmed civilian protection (UCP) เป็นแนวทางการทำงานซึ่งปัจจุบันมีภารกิจอยู่ในเมืยนมาร์ ฟิลิปปินส์ เซาต์ซูดาน ในตะวันออกกลางและยูเครน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ