ภาคประชาชนในการเลือกตั้ง 66 : “พีมูฟ” ชวนพรรคการเมืองฟัง 5 ประเด็นกำหนดนโยบาย

ภาคประชาชนในการเลือกตั้ง 66 : “พีมูฟ” ชวนพรรคการเมืองฟัง 5 ประเด็นกำหนดนโยบาย

5 เม.ย. 2566 – หลังการประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อไปเมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเข้มข้นขึ้น ไม่เพียงฝากฝั่งการเมือง แต่ในฝั่งภาคประชาชนก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวที่คึกคักขึ้นด้วยเช่นกัน

ล่าสุดวันนี่ (5 เม.ย. 2566) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ P-move (พีมูฟ) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และนโยบายที่ไม่เป็นธรรม ที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมา ได้เริ่มเคลื่อนขบวนสู่ท้องถนน ทำกิจกรรมชักชวนพรรคการเมือง 6 พรรค เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบาย ในวันที่ 6 เม.ย. 2566 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จำนงค์ หนูพันธ์ ประธานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 5-6 เม.ย. 2566 พีมูฟ มีแผนจัดกิจกรรมนำเสนอนโยบายต่อพรรคการเมือง 5 ด้าน ได้แก่ 1. ที่ดิน และที่อยู่อาศัย 2. เสรีภาพ กระบวนการยุติธรรม 3. สิทธิ สถานะ และชาติพันธุ์ 4. รัฐสวัสดิการ และการกระจายอำนาจ 5. โครงการพัฒนาของรัฐ และสาธารณูปโภค เพื่อให้พรรคการเมืองต่าง ๆ นำไปพิจารณากำหนดเป็นนโยบายพรรค

จำนงค์ ระบุความคาดหวังว่า ในการรณรงค์หาเสียงของพรรคการเมือง สืบเนื่องไปจนถึงการจัดตั้งรัฐบาลหรือแม้กระทั่งการเป็นฝ่ายค้าน จะได้นำข้อมูลซึ่งเกิดจากความคิดและความคาดหวังของประชาชนไปดำเนินการในนามของพรรคหรือร่วมกันในสภา เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านแนวทางและกระบวนการประชาธิปไตย

จำนงค์ กล่าวว่า พีมูฟเป็นขบวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแย่งยึดทรัพยากรธรรมชาติ และไร้โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นในการดำรงชีวิต จากการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ผ่านมาพบว่า เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน เกิดภาวะ “รวยกระจุก จนกระจาย” เพิ่มมากขึ้น ยอดหนี้สาธารณะสะสมเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ที่ดินตกไปอยู่ในมือของกลุ่มธุรกิจ ขณะเดียวกันยังมีโครงการขนาดใหญ่ซ้ำเติมให้ชุมชนและประชาชนเกิดความยากจนมากขึ้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พีมูฟถือเป็นขบวนภาคประชาชนที่ดำเนินการแก้ปัญหาโดยเฉพาะข้อพิพาทเรื่องที่ดินซึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยการเจรจากับรัฐบาลมาหลายสมัย และได้เข้าสู่กระบวนการจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นเฉพาะรายกรณี รวมทั้งสามารถผลักดันให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “โฉนดชุมชน” แห่งแรก (สหกรณ์เช่า ที่ดิน คลอง โยง จ.นครปฐม.: พ.ศ. 2554) แต่หลายปัญหาก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างแท้จริง

การเดินหน้าก้าวสู่การเลือกตั้งรอบใหม่ ที่จะทำให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำอีกครั้งในแบบครรลองประชาธิปไตย ผ่านการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเข้าสู่รัฐสภา ยังคงเป็นความหวัง พีมูฟจึงได้พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่รวบรวมจากสมาชิกผู้ประสบปัญหาที่มีอยู่ในทั่วทุกภาคขึ้นมา

“เรายังคงเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาและพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตย จะทำหน้าที่อย่างถึงที่สุดในฐานะผู้แทนราษฎร เข้าไปเป็นปากเสียงให้กับประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจที่ดี ประเทศมีสิทธิเสรีภาพ มีประชาธิปไตย ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างสังคมที่เป็นธรรม ซึ่งขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) จะติดตาม ตรวจสอบ ร่วมมือกับทุกสถาบันในสังคมต่อเนื่องไปกระทั่งมีการจัดตั้งและดำเนินงานของรัฐบาลใหม่ อย่างจริงจัง” ส่วนหนึ่งจากแถลงการณ์ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม วันที่ 4 เม.ย. 2566

00000

อย่างไรก็ตาม ผลการตอบรับของพรรคการเมืองหลาย ๆ พรรคที่เกิดขึ้นในวันนี้ รวมไปถึงวันพรุ่งนี้ นาจะชี้ให้เห็นทิศทางบางอย่าง

📌พิกัดที่ 1 ที่ทำการพรรคภูมิใจ​ไทย

พรรคภูมิใจ​ไทย​ไม่ออกมาพบพี​มูฟ ไม่ออกมารับหนังสือเชิญ​เข้าร่วมเวที “ภาคประชาชนเสนอนโยบายต่อพรรค​การเมือง” ในวันพรุ่งนี้​ ที่ ม.ธรรมศาสตร์

📌พิกัดที่ 2 ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ

เวลาประมาณ​ 10.10 น. นายไพบูลย์​ นิติตะวัน รองหัวหน้า​พรรคพลังประชารัฐ ออกมาพบพีมูฟ และรับ​หนังสือ​เชิญ​เข้าร่วม​เวที “ภาคประชาชนเสนอนโยบายต่อพรรค​การเมือง” ในวันพรุ่งนี้​ ที่ ม.ธรรมศาสตร์

📌พิกัดที่ 3 ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์​

เวลาประมาณ​ 11.00 น. นายองอาจ คร้ามไพบูลย์​ รองหัวหน้า​พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาพบพีมูฟ และรับ​หนังสือ​เชิญ​เข้าร่วม​เวที “ภาคประชาชนเสนอนโยบายต่อพรรค​การเมือง” ในวันพรุ่งนี้​ ที่ ม.ธรรมศาสตร์

นายองอาจ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์​สนใจเรื่องปัญหา​ที่ดิน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา​เรื่องนี้มาโดยตลอด ในวันพรุ่งนี้​ได้มอบหมายให้ นายสาทิตย์​ วงศ์​หนอง​เตย​ เข้าร่วมเวที

📌พิกัดที่ 4 ที่ทำการพรรคเพื่อไทย

เวลาประมาณ​ 13.30 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้า​พรรคเพื่อไทย ออกมาพบพีมูฟ และรับ​หนังสือ​เชิญ​เข้าร่วม​เวที “ภาคประชาชนเสนอนโยบายต่อพรรค​การเมือง” ในวันพรุ่งนี้​ ที่ ม.ธรรมศาสตร์

นายแพทย์​ชลน่าน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย มีนโยบายดูแลพี่น้องประชาชนให้มีที่ทำกินที่อยู่อาศัย​ โดยจะเร่งพิสูจน์​สิทธิ ออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชน พรรคมีนโยบาย​ให้พี่น้องประชาชน​เข้าถึงการบริการของรัฐ ทั้งด้านสุขภาพ​ สาธารณูปโภค​ ในวันพรุ่งนี้​ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร​พรรคเข้าร่วมเวที

📌 พิกัดที่ 5 ห้องประชุมพรรคก้าวไกล

เวลาประมาณ​ 15.40 น. พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ฝ่ายกิจการสภาและ ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้า​พรรคก้าวไกล ฝ่ายนโยบาย ได้มาพูดคุยกับพีมูฟ และรับ​หนังสือ​เชิญ​เข้าร่วม​เวที “ภาคประชาชนเสนอนโยบายต่อพรรค​การเมือง” ในวันพรุ่งนี้​ ที่ ม.ธรรมศาสตร์

พิจารณ์ กล่าวว่า หลายข้อเรียกร้องของพี​มูฟ​ตรงกับนโยบาย​ของพรรคก้าวไกล ทั้งเรื่องที่ดิน สิทธิ​เสรีภาพ​ สวัสดิการ

ส่วนศิริกัญญา กล่าวว่า รับช่วยไปผลักดันทั้งหมด ทั้งในสภา รวมถึงหากมีโอกาสเป็นฝ่ายบริหาร จะแก้ไขกฎหมาย​ที่ดินทั้งระบบ ตั้งกองทุน 10,000 ล้านบาท เพื่อพิสูจน์​สิทธิ์ ออกเอกสารรับรอง​สิทธิ​ในที่ดิน เพื่อคืนที่ดินให้พี่น้อง โดยมีเป้าหมาย​ 10 ล้านไร่

ในวันพรุ่งนี้​ได้มอบหมายให้ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ​ศูนย์​วิจัยเพื่ออนาคต เข้าร่วมเวที

ขอบคุณภาพและข้อมูล: ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-move

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ