คปน. แถลงการณ์ให้ยกเลิกการอนุมัติ EIA – EHIA โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ชัยภูมิ

คปน. แถลงการณ์ให้ยกเลิกการอนุมัติ EIA – EHIA โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ชัยภูมิ

คณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (คปน.) 7 จังหวัดภาคอีสาน เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน​ อ่าน​แถลงการณ์​คัดค้าน​โรงงาน​น้ำตาล​และ​โรงไฟฟ้า​ชีวมวล และยกเลิกอีไอเอ โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดชัยภูมิ ​ณ​ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่​ 8 กุมภาพันธ์ 2566​ ที่ผ่านมา

นายภานุพงศ์​ ศรีธนานุวัฒน์​ คณะกรรมการคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมล ภาคอีสาน ​​เป็น​ตัวแทนอ่านแถลงการณ์​ ระบุถึงกรณีการดำเนินโครงการโรงงานน้ำตาลขนาด 20,000 ตันอ้อย/วัน และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 32 เมกกะวัตต์ บนพื้นที่ขนาด 1,000 กว่าไร่ ในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์-หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 ในวันที่ 18-20 มกราคม 2565 และครั้งที่ 2 ในรูปแบบประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์วันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental impact assessment : EIA.) ของโรงงานน้ำตาล และรายงานผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Environmental and health impact assessment : EHIA.) ของโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อยื่นให้กับทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในการอนุมัติให้รายงานผ่านเพื่อนำไปประกอบการขออนุญาตการก่อสร้างโรงงานต่อไป

โดยมีข้อสังเกตถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน และการมีส่วนร่วมกับโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นซึ่ง “กลุ่มคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เกษตรสมบูรณ์-หนองบัวแดง” ได้มีการยื่นหนังสือต่อหน่วยงานราชการได้เปิดเผยข้อมูล และตั้งคณะกรรมการการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ว่าเหมาะสมกับโครงการพัฒนาในรูปแบบใดที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด

โดยในแถลงการณ์ประกาศเรียกร้องให้ 1.ยกเลิกการอนุมัติรายงานEIA และEHIA ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 2.ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(SEA) แต่ละจังหวัด เพื่อหาทางเลือกในการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3.ยกเลิกโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ภาคอีสาน

ด้านนายสิริศักดิ์ สะดวก ผู้ประสานงานคณะกรรมการคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ภาคอีสาน กล่าวว่า หลังจากอีไอเอผ่านแล้ว ทางบริษัทที่ยื่นเรื่องต้องไปขอใบประกอบโรงงาน ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวลต้องไปขอที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขั้นตอนการต่อสู้ของประชาชนคือการต่อสู้คัดค้านไปที่หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งกลุ่มคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ภาคอีสาน จะเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการ โดยเบื้องต้นคาดว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจะเคลื่อนไหวเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อยืนหนังสือคัดค้าน และพูดคุยกับผู้รับผิดชอบ ในประเด็นที่มาของอีไอเอว่าเป็นการอนุมัติโดยไม่ชอบธรรม “สำหรับพื้นที่ที่มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากโรงงานน้ำตาลแล้ว คือ ที่ จ.อำนาจเจริญ และรัศมีใกล้เคียง 5 กิโลเมตร คือ จ.ยโสธร ที่ได้รับผลกระทบด้วย หลังจากมีการดำเนินการมากว่า 4 ปี พบว่ามีปัญหาด้านมลพิษทางเสียง และการสัญจร ซึ่งบทเรียนในการได้รับความเดือดร้อนนี้ นำไปสู่การต่อสู้ของประชาชนที่ได้รับชัยชนะที่ จ.ศรีสะเกษ โดยโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลถอนหมุดออก จนทำให้ประชาชนมีแนวทางพัฒนาของตัวเอง”

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ