ร้อยเอ็ด…เดินหน้าเวที ค.2 โรงงานกลางทุ่งกุลาฯ ไม่ฟังเสียงคัดค้าน

ร้อยเอ็ด…เดินหน้าเวที ค.2 โรงงานกลางทุ่งกุลาฯ ไม่ฟังเสียงคัดค้าน

13 กรกฎาคม 66 เวลา 15.30 น. เครือข่ายคนฮักทุ่งกุลา แถลงการณ์ประณามผู้เกี่ยวข้อง ณ เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด หลังพบว่ามีการผลักดันให้เกิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ค. 2) เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน EIA โรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม นี้ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้เข้ายื่นหนังสือและประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ตามที่เครือข่ายคนฮักทุ่งกุลาได้ชุมนุมเรียกร้องต่อ นายทรงพล ใจกลิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง คัดค้านโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท สมานฉันท์กรับใหญ่ จำกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ให้ย้ายพื้นที่ตั้งโรงงานทั้งสองแห่งของบริษัทฯ ออกไปจากพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ จี ไอ ทุ่งกุลา 2. ให้เลื่อนเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ค. 2) เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน EIA โรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ ออกไปก่อน เพราะจัดในพื้นที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากจัดในที่ตั้งของบริษัท หากต้องการจะจัดขึ้นใหม่ให้ออกมาจัดในพื้นที่ส่วนราชการของอำเภอปทุมรัตต์หรือจังหวัดร้อยเอ็ด และ 3. ให้ผู้ว่าตรวจสอบเพื่อลงโทษทางวินัยหรือตามข้อกฎหมายแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่มีพฤติกรรมเกณฑ์ชาวบ้านไปเข้าร่วมเวทีเพื่อสนับสนุนการจัดเวที ค.2 ของโครงการทั้งสองของบริษัทฯ

โดยจากการเจรจาต่อรอง ผู้ว่าฯได้รับเงื่อนไข โดยเฉพาะเรื่องการเลื่อนเวที ค. 2 ผู้ว่าฯ จะดำเนินการทำหนังสือถึงบริษัทฯโดยตรง จนเป็นที่พอใจแก่ผู้ชุมนุม จึงทำให้ผู้ชุมนุมได้ยอมสลายการชุมนุมเพื่อเดินทางกลับบ้าน  แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 66 เครือข่ายคนฮักทุ่งกุลา ทราบว่ายังมีการเดินหน้าผลักดันจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ค. 2) เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน EIA โรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม ตามกำหนดการเดิม แม้จะมีข้อท้วงติงคัดค้านในการจัดเวทีอดังกล่าว และมองว่าหากมีความรุนแรงใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ว่าฯ ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และประกาศปกป้องผืนแผ่นดินทุ่งกุลาอย่างถึงที่สุด  เพื่อลูกหลานได้เติบโตมากับผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์  อากาศสะอาด  มีความสุขและยั่งยืน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ