สื่อสันติภาพ ผ่านภาพถ่าย จากชายแดนใต้

สื่อสันติภาพ ผ่านภาพถ่าย จากชายแดนใต้

กลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ลุกขึ้นมาสื่อสารมุมมองความสวยงานในพื้นที่ สะท้อนผ่านภาพถ่ายเพื่อหวังว่าภาพของพวกเขาเหล่านั้น จะเป็นตัวเล่าเรื่องราวสร้างความเข้าใจอีกทั้งถ่วงดุลความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นได้

ภาพถ่ายชายแดนใต้ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้คนนอกพื้นที่เห็นว่า พื้นที่สามจังหวัดชาแดนใต้ไม่ได้มีเพียงสถานการณ์ความไม่สงบเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความสวยงามที่สะท้อนผ่านภาพวิถีชีวิต ภาพเล่าประวัติศาสตร์  ของคนในพื้นที่ได้ว่าสามจังหวัดชายแดนภาพใต้ อย่างกลุ่ม PPS หรือกลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้ กำลังสื่อสาร

ฟูอัด แวสะแม ช่างภาพอิสระ เล่าให้ฟังว่า ภาพชุดนี้เป็นภาพที่ทาง PPS หรือกลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้ ลงทริบตามหาสันติภาพในสามจังหวัด ซึ่งเราก็จะตระเวนถ่ายรูปตั้งแต่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งภาพชุดนี้เป็นภาพของปัตตานี เพื่อจะเล่า ณ วันนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไง โดยใช้ภาพถ่ายเล่าถึงว่าสถานการณ์ปัจจุบัน มันจะมีเหตุการณ์บ้านเมือง แต่ความเป็นอยู่ของพระสามจังหวัดก็ยังล่อแหลมอยู่ ในการออกบิณฑบาตก็ยังต้องมีทหารคุ้มกัน อันนั้นเป็นเหตุการณ์จริงที่ยังเกิดขึ้นในพื้นที่ และเราก็ยังตระเวนถ่ายรูปในมุมอื่นที่เป็นวิถีชีวิตของคนในสามจังหวัด อันนี้เป็นที่มาของภาพนี้

มูหมัดซอเร่ เด็ง เป็นหนึ่งในกลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้บอกกับเราว่า จากอดีตแรกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราได้เห็นความรุนแรง ภาพคนตายเกิดขึ้นมากมายในช่วงนั้น มันเป็นภาพเชิงหดหู่มากดูแล้วน่ากลัวและมันสร้างกระแสให้ว่าเป็นพื้นที่อันตราย ในห้าปีหลังเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของภาพที่เผยแพร่อออกมา ซึ่งมันอาจจะเกิดจากคนในพื้นที่ตระหนักเห็น ว่าภาพความรุนแรงมันสร้างความยากลำบากให้คนในพื้นที่ ก็มีมุมมองที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อถ่วงดุลความรุนแรงก็คือภาพความเป็นจริงในพื้นที่ส่วนใหญ่ในสามจังหวัด ซึ่งมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ในภาพกว้างๆของสามจังหวัด ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอีกมากมาย ที่เป็นวิถีประจำของคนในพื้นที่ ที่ยังมีสันติสุขเหลืออยู่

นักถ่ายภาพในพื้นที่ไม่เพียงแต่เล็งเห็นความสำคัญในการเล่าแง่มุมดีผ่านภาพถ่ายเท่านั้นแต่พวกเขายังมองอีกว่า สิ่งที่พวกเขาทำกันมานั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างความเข้าใจให้กับคนที่มาชม มาศึกษา ทั้งในและนอกพื้นที่

ฟูอัด แวสะแม ช่างภาพอิสระ ยังบอกถึงความสำคัญของภาพอีกว่า ภาพเราบอกได้ชัดเจนก็คือมันโกหกไม่ได้ แล้วก็ภาพถ่ายหนึ่งภาพมันสามารถร้อยคำอธิบายเป็นพันๆในตัวมันเอง ผมถึงได้รู้สึกว่าภาพถ่ายมันมีความสำคัญต่อประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนับสิบปี ภาพในวันนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ต่างๆในอีก 20 ปีข้างหน้าก็เป็นได้ ซึ่งในกลุ่มเราก็พยายามสื่อสารภาพโดยเน้นภาพในเชิงบวกอยู่แล้ว จะเป็นภาพวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ในสามจังหวัดที่ยังมีในอยู่ในพื้นที่สามสามจังหวัดและจะพยายามสื่อภาพเหล่านี้ออกไปเรื่อยๆ

เชื่อว่าการได้เผยแพร่ภาพถ่าย ไม่ว่าจะในสื่อใหม่ หรือการจัดนิทรรศการในพื้นที่เองของกลุ่ม กลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้ภาพถ่ายของพวกเขาเหล่านี้จะช่วยทำให้เราเห็นและเข้าใจบางด้านของสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ และสามารถนำไปลดทอนความรุนแรงและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ