ชาวนาทุ่งกุลาฯค้านโรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล ห่วงผลกระทบข้าวหอมมะลิจีไอ

ชาวนาทุ่งกุลาฯค้านโรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล ห่วงผลกระทบข้าวหอมมะลิจีไอ

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00-15.00 น.ที่ศาลาเอนกประสงค์องค์การส่วนบริหารตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ได้มีการจัดเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 (ค.1) โรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท สมานฉันท์กรับใหญ่ จำกัด ที่ได้มอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม จำกัด เป็นผู้จัดเวที โดยให้เหตุผลว่า การจัดเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (ผส.) ต่อไป

ในเวทีดังกล่าว นายประยม เสงี่ยมทรัพย์ ประธานสภาองค์ชุมชนตำบลโนนสวรรค์ ได้เข้าไปแสดงความเห็นคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เพราะตนอยู่ห่างจากโรงงานไม่ถึง 2 กิโลเมตร ที่บ้านตนปลูกอ้อยไม่ได้เพราะเป็นดินทราย แต่บ้านตนปลูกข้าวอินทรีย์ คงต้องเอาอ้อยมาจากที่อื่นและทำให้ถนนพัง และตนรักบ้านเกิด เป็นห่วงเรื่องมลพิษ โดยเฉพาะฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 การเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้สร้างเท่านั้น

ขณะที่ด้านนอกเวที ได้มีชาวนาทุ่งกุลากลุ่มต่าง ๆ ส่งตัวแทนมาคัดค้านการจัดเวทีดังกล่าวโดยมารวมตัวกันนับร้อยคนพร้อมนำป้ายผ้าคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลมาติดรอบ ๆ โดยมีตัวแทนหมุนเวียนกันอภิปรายคัดค้านโรงงาน ขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบเข้ามาเจรจาขอให้ชาวบ้านไม่ใช้ความรุนแรง และชาวบ้านได้รับปาก

นายเกียรติศักดิ์ แก้วพิลา ตัวแทนเครือข่ายคนฮักทุ่งกุลาและสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนสวรรค์ กล่าวว่า การมาวันนี้ เพื่อคัดค้านการจัดเวทีครับฟังความเห็นเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องมลพิษทางอากาศและน้ำเสีย และผลกระทบต่อการผลิตข้าวหอมมะลิที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือข้าวจีไอ (GI)ที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้านนางหนูปา แก้วพิลา แกนนำกลุ่มคนฮักตำบลโนนสวรรค์กล่าวว่า การจัดเวทีดังกล่าวไม่มีความชอบธรรม เนื่องจากไม่ได้จัดในพื้นที่ของตำบลโนนสวรรค์ที่เป็นที่ตั้งของโรงงาน ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวนา ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเกี่ยวข้าว คนที่เข้าร่วมจึงเป็นคนส่วนน้อย โดยพบว่าชาวตำบลโนนสวรรค์มีคนเข้าร่วมไม่ถึง 100 คน จากชาวบ้านทั้งตำบลเกือบ 3,000 คน 

สมาชิกเครือข่ายคนฮักทุ่งกุลาที่สังเกตการณ์การจัดเวที ได้ตั้งข้อสังเกตว่า โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลจะสร้างที่ ต.โนนสวรรค์ และมีชาวบ้านหลายหมื่นคนจาก 5 ตำบลที่จะได้รับผลกระทบ คือ ต.เมืองเตา ต.โนนสวรรค์ ต.ทุ่งทอง ต.สระบัว และ ต.ขี้เหล็ก แต่มีคนเข้าร่วมโดยลงทะเบียนเพียง 749 คน บางหมู่บ้าน เช่น บ้านโนนใหม่ ต.โนนสวรรค์ มีผู้ใหญ่บ้านพาชาวบ้านไปเข้าร่วมประมาณ 20 คน บางหมู่บ้านไม่มีชาวบ้านเข้าร่วมเลย 

ต่อมาเวลา 14.3 น. นายสว่าง สุขแสง ประธานเครือข่ายอินทรีย์แปลงใหญ่ อ.ปทุมรัตต์ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ อ่านแถลงการณ์ โดยระบุว่า “แถลงการณ์จากเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอปทุมรัตน์ สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนสวรรค์ สภาองค์กรชุมชนตำบลสระบัว เครือข่ายแปลงใหญ่อำเภอปทุมรัตต์ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอปทุมรัตต์ เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อทุ่งกุลาร้องไห้ เครือข่ายป่าชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ เครือข่ายคนฮักทุ่งกุลา กลุ่มคนฮักตำบลโนนสวรรค์ เครือข่ายข้าวจีไอหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของทุ่งกุลาร้องไห้ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์สากลในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ หรือ ขอแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการก่อสร้างโรงงานโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท สมานฉันท์กรับใหญ่ จำกัด ที่จะสร้างในเขต ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เพราะจะทำให้พื้นที่ของเราเสื่อมโทรม ขาดความมั่นคงทางอาหาร ในฐานะพี่น้องของ อ.ปทุมรัตต์ ขอพวกเราทุกคนยืนยันไม่เอาโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล”

หลังจากอ่านแถลงการณ์เสร็จ ตัวแทนเครือข่ายชาวนาทุ่งกุลาก็แยกย้ายและจะติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ทีมไทอีสานพีบีเอส

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ