มะเร็งปอดมาเหนือ สถิติสุขภาพคนภาคเหนือ ที่น่าสนใจ

มะเร็งปอดมาเหนือ สถิติสุขภาพคนภาคเหนือ ที่น่าสนใจ

จากกระเเสโซเชียล ให้กำลังใจคุณหมอวัย 28 ปี กับ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย

จากเพจ สู้ดิวะ ที่เจ้าของโพสต์แนะนำตัวว่าชื่อ กฤตไท ธนสมบัติกุล เล่าเรื่องราวในชีวิตของตัวเองในช่วงวัยต่าง ๆ ตั้งแต่ในวัยเด็ก ช่วงเข้ามหาวิทยาลัย เล่าถึงประสบการณ์การเรียนแพทย์ รวมไปถึงความชอบส่วนตัว ได้รับความสำเร็จในชีวิต จนกระทั่งบทความหักมุมในตอนท้ายว่า เขาพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย บทความนี้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาแสดงความเห็นและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

โดยในเพจ สู้ดิวะ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลอาการที่หมอกฤตไท กำลังเป็นอยู่ พร้อมทั้งยังส่งต่อกำลังใจให้กับผู้อ่าน ด้วยความตั้งใจที่ว่า อยากให้เรื่องราวอาการป่วยของเขาสามารถเป็นพลังให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้

ชวนดูข้อมูลกันหน่อย

โรคมะเร็ง เป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยมาแล้วหลายชีวิต และยังมีอัตราการเกิดโรคที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดพบว่า มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ถึงแสนราย และเสียชีวิตเฉียดหลักแสนเช่นกัน 

คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่ วันละ 382 คน หรือ 139,206 คนต่อปี (ข้อมูลปี 2561 จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ) และเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง วันละ 230 คน หรือ 84,073 คนต่อปี (ข้อมูลปี 2562 จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

มะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุดในคนไทย 5 อันดับ ประกอบด้วย มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

แต่หากแบ่งออกตามเพศชายหรือหญิงจะพบว่า โรคมะเร็งที่พบในชายไทย (ข้อมูลปี 2563) พบวันละ 173.1 คนต่อประชากร 100,000 คน (อันดับที่ 16 ของทวีปเอเชีย) โดย 5 ชนิดมะเร็งที่พบในชายไทยมากที่สุด ประกอบด้วย

มะเร็งตับและท่อน้ำดี : 33.2

มะเร็งปอด : 22.8

มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง : 18.7

มะเร็งต่อมลูกหมาก : 7.7

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง : 6.6

มะเร็งปอดน่ากลัวกว่าที่คิด

มะเร็งปอด มะเร็งที่คนทั่วโลกป่วยและเสียชีวิตมากที่สุด โดยข้อมูลสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี2562 ระบุ พบผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นมะเร็งปอด วันละ 47 คน หรือ 17,222 คน /ปี และเสียชีวิตวันละ 40 คน หรือ 14,586 คนปี

สำหรับภาคเหนือ สถิติป่วยมะเร็งปี 2563

ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง ระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2563 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติแยกตามเขตบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2,890 ราย ดังนี้

เขตสุขภาพที่ 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ลำปาง และลำพูน : 57 ราย

เขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ : 69 ราย

เขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี : 78 ราย

พบสัญญาณสุขภาพคนภาคเหนือ “มะเร็งปอด-ปอดอุดกั้นพุ่ง”

จากข้อมูลของ Thaihealth Watch ร่วมกับสำนักงาน พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ซึ่งได้รวบรวมสถิติ สถานการณ์สุขภาพคนไทย 10 ปีย้อนหลังรายเขตสุขภาพ ระหว่างปี 2553-2562 พบว่า แนวโน้มของอัตราการตายจาก “โรคมะเร็งปอด” เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกภาค

ซึ่งภาคเหนือมีอัตราตายสูงกว่าภาคอื่น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า จาก 20.3 คนต่อแสนประชากร ในปี 2553 เป็น 30.7 คน ต่อแสนประชากรในปี 2562 

รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร อัตราการเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า โดยมีอัตราการเสียชีวิต 14.9 คน ต่อแสนประชากรในปี 2553 เป็น 22.6 คน ต่อแสนประชากร

ในปี 2562 นอกจากนี้ยังแนวโน้มของอัตราตายจากโรค ปอดอุดกั้นเรื้อรัง พบว่าทุกภาคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3-2 เท่าในรอบ 10 ปีโดยภาคเหนือมีอัตราตายสูงกว่า ภาคอื่นอย่างชัดเจน

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดิน หายใจมีผลมาจากการสูบบุหรี่และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม กลับพบว่า พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนในภาคเหนือ (อายุ เกิน 15 ปีขึ้นไป) ลดลง จาก22% ในปีพ.ศ.2550 เหลือเพียง 17% ในปีพ.ศ.2560 ดังนั้นที่มาของความเสี่ยงต่อ การป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งอาจ มาจากปัญหาฝุ่นควัน

สำหรับแนวโน้มของอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด รายภาค ปี พ.ศ. 2554-2563 พบว่าทุกภาค มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาคเหนือมีอัตราตายสูงกว่าภาคอื่น รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร

ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูล การตาย (มรณบัตร) และ จำนวนประชากร (ตัวหาร) จากกองยุทธศาสตร์และ แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข (จำแนกพื้นที่ตามที่อยู่ผู้ตาย)

อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ระยะโรค ชนิดเซลล์มะเร็ง สามารถผ่าตัดก้อนมะเร็งออกจากร่างกายได้หรือไม่ อายุ และที่สำคัญคือ สุขภาพของผู้ป่วย

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ