เทศบาลม่วงงาม ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น

เทศบาลม่วงงาม ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น

เทศบาลเมืองม่วงงามทำหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการฯ ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดม่วงงาม เพราะบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการฯไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง

ทีมสื่อพลเมืองได้รับแจ้งว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองม่วงงาม มีหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการฯ ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งหาดม่วงงาม หมู่ที่ 7 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลาและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งหาดม่วงงาม บริเวณหมู่ที่ 7 หมู่ที่8 หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โดยระบุว่า ตามที่เทศบาลม่วงงาม ได้ขอรับการสนับสนุนการป้องกันชายฝั่งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง ทำให้เกิดการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดม่วงงาม และศาลได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว สภาพชายหาดได้กลับมาเหมือนเดิม

เทศบาลเมืองม่วงงาม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการสงวนรักษาบำรุงและใช้ประโยชน์หาดม่วงงาม และเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชนประกอบกับบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ตลอดจนเทศบาลได้มีมาตรการในการจัดการปัญหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

และมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดม่วงงาม ไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 พบว่า ประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม จำนวน 328 คน  มีผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 324 คน และเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 4 คน

เทศบาลม่วงงามจึงขอยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดม่วงงาม

ทางเพจ Beach for life โพสระบุว่า หลังจากนี้ต้องจับตากรมโยธาธิการฯต่อไป ว่าจะยกเลิกโครงการต่อหรือไม่และข้อพิพาทในการณีดังกล่าวนั้นยังอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองสงขลา แต่ในเวลานี้ท้องถิ่น ภาคประชาชน นักวิชาการยื่นยันว่าไม่ต้องการโครงการดังกล่าวและโครงการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นพร้อมย้ำต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ