กมธ.เศรษฐกิจ เสนอกฟผ.ชะลอลงนามซื้อขายไฟฟ้าเขื่อนโขง

กมธ.เศรษฐกิจ เสนอกฟผ.ชะลอลงนามซื้อขายไฟฟ้าเขื่อนโขง

กมธ.เศรษฐกิจมึน กพช.-กฟผ.ไม่ยอมให้ข้อมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเขื่อนแม่น้ำโขง ทำหนังสือด่วนขอให้ชะลอการลงนามออกไปก่อน-เตรียมบุกพบ รมต.-ปลัด ก.พลังงาน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 น.ส. ศิริกัญญา ตันสกุล ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดแม่น้ำโขง กรณีผลกระทบจากสัญญารับซื้อไฟฟ้า (PPA) ในโครงการเขื่อนบนแม่น้ำโขงที่ขาดการมีส่วนร่วมของคนไทย ว่าขณะนี้ กมธ.ได้ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อขอให้ชะลอการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนปากแบง ปากลายและหลวงพระบางที่กั้นแม่น้ำโขงในประเทศลาวไว้ก่อน จนกว่า กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจจะได้ข้อมูลครบถ้วน

น.ส.ศิริกัญญากล่าวว่า ในการประชุม กมธ.ที่ผ่านมาได้เชิญตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ได้จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ส่งตัวแทนที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เมื่อ กมธ.ให้ส่งตัวแทนมาใหม่ในสัปดาห์ถัดมากลับไม่ส่งตัวแทนมาเลย ดังนั้น กมธ.จึงเห็นว่าเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนจึงอาจเดินทางไปยังกระทรวงพลังงานเพื่อเข้าพบรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวง

“เขาไม่ให้ความสำคัญกับการพิจารณาของ กมธ. และส่งคนที่ไม่มีข้อมูลมาร่วม ขณะที่เมื่อสัปดาห์ก่อน กมธ.การต่างประเทศได้พิจารณาประเด็นเรื่องสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบเรื่องเส้นเขตแดน มีประธาน กมธ. 4 คณะไปร่วมฟังด้วย แต่หน่วยงานเรานี้ก็ส่งเจ้าหน้าที่ชุดเดิม ที่ไม่สามารถให้รายละเอียดให้ได้มาชี้แจงอีก” ประธาน กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ กล่าว

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่าสิ่งที่ กมธ.ต้องการคือข้อมูลเบื้องต้น เพื่อพิจารณาว่าทุกอย่างไปอย่างถูกต้อง แต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้ข้อมูลมากเพียงพอ ขนาดยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วจากการสร้างเขื่อนไซยะบุรี ดังนั้นในวันนี้จึงยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจเลย ทำให้ทำใจยากที่จะเห็นการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทำให้รู้สึกมึนกับการทำงานของ กฟผ.

ทั้งนี้ กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง ผู้ว่าการ กฟผ.ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 เรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยระบุว่าตามที่ได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุม กมธ. ในการพิจารณาเรื่อง “ผลกระทบจากสัญญารับซื้อไฟฟ้า (PPA) ในโครงการเขื่อนบนแม่น้ำโขงที่ขาดการมีส่วนร่วมของคนไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน และท่านได้มอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม กมธ.ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า ยังคงมีบางประเด็นที่ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงเห็นควรให้มีการขอข้อมูล เพิ่มเติมจากท่าน เพื่อให้การดำเนินงานของ กมธ.บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ดังนี้ 1. ขอให้ส่งร่างสัญญาข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนระหว่างรัฐและ เอกชนที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขึ้นมาใช้เอง (PPA) ของ 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนปากแบง เขื่อนปากลาย และ เขื่อนหลวงพระบาง ให้แก่ กมธ. 2. ขอให้ชะลอสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปจนกว่า กมธ.จะได้รับข้อมูลครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 23 กันยายน 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่ 20 กันยายน-1 ตุลาคม 2565 ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน (MAEW) 2022 โดยมีเสวนานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศลุ่มน้ำโขง และมีนิทรรศการภาพถ่าย “The last sunset อัสดงสุดท้าย” จัดโดย กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง (The Mekong Butterfly) เป็นนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับพื้นที่ ผู้คน และแม่น้ำโขง ที่ครั้งหนึ่งเคยดำเนินไปพร้อมกัน ก่อนที่สันเขา-สายน้ำ-หมู่บ้าน จะถูกแทนที่ด้วยเขื่อนไซยะบุรี 

นิทรรศการดังกล่าวบอกเล่าเรื่องราวย้อนอดีตกลับไปก่อนวันที่เขื่อนไซยะบุรีลงปักเสาเข็มก่อสร้างโครงการ จนในปัจจุบันนี้เรื่องราวและภาพวิถีชีวิตของคนโขงในลาว ณ ที่แห่งนั้นได้ถูกทาบทับด้วยเทคโนโลยีการจัดการน้ำและการผลิตไฟฟ้า ส่งกระแสไฟฟ้าขายมายังประเทศไทย หลังจากเขื่อนแรกบนแม่น้ำโขงสายหลักแห่งนี้ทดลองดำเนินการจนถึงวันที่ผลิตไฟฟ้าตามสัญญาได้ส่งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนต่อชุมชนแม่น้ำโขง

ภายในงานยังมีนิทรรศการ “คุณเป็นใครในห่วงโซ่พลังงาน?” โดย เสมสิกขาลัย ในประเด็นที่ค้นหาสาเหตุว่าทำไมค่าไฟแพง เนื้อหาว่าด้วยความมั่นคงทางพลังงานของไทยทั้งก๊าซและไฟฟ้าที่อาจกำลังทำลายความมั่นคงในชีวิตของใครอีกหลาย ๆ คน ทั้งอาชญากรรมในพม่าที่เกิดจากกองทัพเผด็จการทหารพม่า สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนฝั่งซ้ายและขวาของแม่น้ำโขงที่กำลังถูกทำลายและผลกระทบสืบเนื่องนั้นก็มาปรากฏบนบิลค่าไฟที่แม้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยจะใช้หน่วยไฟฟ้าจำนวนเท่าเดิม แต่ค่าไฟฟ้ากลับแพงขึ้น

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ