รวมความคิด-ความเคลื่อนไหว ‘คนนอกป้อม’ หนุน ‘ชุมชนป้อมมหากาฬ’ อยู่คู่กรุงเทพฯ

รวมความคิด-ความเคลื่อนไหว ‘คนนอกป้อม’ หนุน ‘ชุมชนป้อมมหากาฬ’ อยู่คู่กรุงเทพฯ

20162609175256.jpg

หลังการต่อสู้อย่างยาวนานถึง 24 ปี เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2559 คือวันแรกของการรื้อถอนบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร กรุงเทพฯ รอบล่าสุด โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนบ้าน 12 หลัง ซึ่งถูกระบุว่าได้รับการยินยอมโดยเจ้าของบ้านแล้ว

การรื้อถอนดังกล่าวเป็นผลจากการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2559 ซึ่งได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการรื้อย้ายชุมชนภายในป้อมมหากาฬขึ้นมาใหม่ โดยเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้ามาด้วย เพื่อทำตามพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินที่ออกมาตั้งแต่ปี 2535 

ขณะที่กรุงเทพมหานครยืนยันดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ… 

ณ ป้อมมหากาฬ คนในชุมชนกำลังตกอยู่ในวิกฤตของความไม่มั่นคงทางจิตใจ จากการไล่รื้อระลอกใหม่ที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อใด ไม่มีวันนัดหมายเพื่อเตรียมตัว 

แต่การสื่อสารระหว่างชุมชนกับกลุ่มคนและองค์กรต่าง ๆ ภายนอกชุมชนยังมีอยู่เป็นระยะ ทำให้เห็นภาพที่ว่า…

นอกจากปราการกำแพงของป้อมที่ชาวชุมชนยึดเป็นที่มั่นแล้ว ทัศนะและกระแสความคิดจากสังคมดูจะเป็นปราการที่ช่วยปกป้องหัวใจของคนที่ต่อสู้อยู่ในพื้นที่ให้แข็งแกร่งขึ้น 

เพจเฟซบุ๊ก ชุมชนป้อมมหากาฬ รวบรวมบางส่วนของแรงหนุนที่เผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์ส่งถึงคนชุมชนป้อมมหากาฬ บันทึกไว้ให้เราได้ติดตาม

20162609174842.jpg

ภาพโดย:  รศ.ธีรศักดิ์ วงศ์คําแน่น
ที่มา: เพจเฟซบุ๊ก ชุมชนป้อมมหากาฬ

000

ท่ามกลางเสียงสะท้อนมากมายต่อกรณีปัญหาที่ดิน ชุมชนป้อมมหากาฬ ท่ามกลางความคลุมเครือของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันระหว่างชุมชนป้อมมหากาฬกับกรุงเทพมหานคร

ความไม่ชัดเจนเช่นนี้ภายใต้ความขัดแย้งระหว่างสองฝ่าย เป็นเรื่องยากมากที่จะก้าวผ่านห้วงเวลานี้โดยต่างฝ่ายต่างยึดมั่นถือมั่นบนข้อมูลและแนวทางของตนเอง

ความขัดแย้ง ต้องการการเข้ามามีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน

ความขัดแย้ง ต้องการการมองและพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน หลายมิติ

ด้วยความเชื่อมั่นบนหลักการเช่นนี้ ไม่ว่า 27 – 28 ก.ย. 2559 นี้ กรุงเทพมหานครจะเข้ามาดำเนินการรื้อบ้านเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อตกลงร่วมกันนั้น

ชุมชนป้อมมหากาฬและภาคีเครือข่าย ก็ยังจะยืนยันตามข้อตกลงร่วมกัน 3 กันยายน 2559 ขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดคณะกรรมการพหุภาคีเพื่อแก้ไขปัญหา และจะยึดมั่นสันติ อหิงสาอย่างไม่หวั่นไหว

ขอขอบคุณทุกเสียงสะท้อน ทุกแถลงการณ์จากภาคี เครือข่าย นักวิชาการ สถาบันการศึกษาต่างๆ มา ณ ที่นี้

20162609194006.jpg

แถลงการณ์ เรื่อง หยุดไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬของภาคี เครือข่าย นักวิชาการ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

1.ครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเทือกเขาบูโด (3 จชต) 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1283345745031187&id=157651854267254

2.แถลงการณ์ สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชน คนจนเมืองแห่งชาติ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หนุดการไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ บ้านไม้โบราณชานพระนครแห่งสุดท้าย ของกรุงเทพมหานคร 
https://www.facebook.com/mantana.kob/posts/1158669460842603
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1283573728341722&id=157651854267254

3.เครือข่ายสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ จ.กรุงเทพมหานคร 
https://www.facebook.com/mantana.kob/posts/1158669330842616
https://www.facebook.com/mantana.kob/posts/1155798964462986

4.เครือข่ายสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ ภาคเหนือ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1283002875065474&id=157651854267254

5.จดหมายเปิดผลึก ของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000877944482&sk=photos&collection_token=100000877944482%3A2305272732%3A69&set=a.1188397561199497.1073742271.100000877944482&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1275720765793685&id=157651854267254

6.สภาองค์กรชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=307023473023006&id=100011460666786

7.ภาคีเครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเอง
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1273619506003811&id=157651854267254

8.เครือข่ายสลัม 4 ภาค
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1273116912720737&id=157651854267254

9.สภาองค์กรชุมชนภาคกลาง 9 จังหวัด
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1273116912720737&id=157651854267254

10.เครือข่ายสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ จ.สระแก้ว
https://youtu.be/gc5e-O2I6iw

11.เครือข่ายสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ จ.นนทบุรี
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=912718662167933&id=100002894238038

12.เครือข่ายสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ จ.ปทุมธานี
https://www.facebook.com/mantana.kob/posts/1163429457033270

13.พี่น้องขบวนองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศ ร่วมส่งกำลังแรงใจถึงพี่น้องชุมชนป้อมมหากาฬ
พร้อมเขียนแผ่นป้ายให้กำลังใจ
https://www.facebook.com/chaarecha.khaewnopparath/posts/1449083105107295
https://www.facebook.com/chaarecha.khaewnopparath/posts/1449046675110938

14.เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) หยุดใช้ หยุดไล่รื้อ ชุมชนป้อมมหากาฬ
https://www.facebook.com/chaarecha.khaewnopparath/posts/1448884421793830

15.Parit chiwarak
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1755503131376423&set=a.1454297121497027.1073741828.100007502595269&type=3

16.เครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาประวัติศาสตร์-โบราณคดีของสามัญชน ออกแถลงการณ์เรื่องขอประณามกรุงเทพมหานครในการไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ 
http://www.matichon.co.th/news/277072

17.แถลงการณ์ชุมชนป้อมมหากาฬ 6/9/59
https://www.facebook.com/sompop.prompochenboon/posts/1357935504234961

18.หนังสือเปิดผนึกถึงคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า จากเครือข่ายภาคประชาสังคมและนักวิชาการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือง
https://www.facebook.com/kobyuy/posts/646726598830562

19.แถลงการณ์ เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม
https://drive.google.com/file/d/0B7SXTxG9_QCgSnNVcmg0ZXJ3MU0/view

20.จดหมาย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง “มรดกอาคารไม้พื้นถิ่น ของชุมชนป้อมมหากาฬ” ถึง อธิบดีกรมศิลปากรและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/kobyuy/posts/646635028839719
https://www.facebook.com/sorsala/posts/10154445229314054

21.เวทีเจรจาพูดคุย “ความชอบธรรมของกรุงเทพมหานคร” ได้ละเมิดต่อสัจจะวาจาร่วมที่สรุปร่วมกันว่า จะรื้อแค่ 12 หลังแล้วหยุดเพื่อเข้าสู่กระบวนการหาทางออกโดยคณะกรรมการพหุภาคี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 59
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1270107499688345&id=157651854267254

20162609194040.jpg

เวทีเสวนา และงานรวมพลคนป้อมมหากาฬ

1.ฉบับเต็ม : ช่วงเสวนางานรวมพลคนป้อมมหากาฬ. https://www.facebook.com/mantana.kob/posts/1160644850645064

2. เรื่องราวที่เล่าถึงการไป “ป้อมมหากาฬ” ครั้งแรก เมื่อ 13 ปีที่แล้ว เรื่องราวการต่อสู้ของชุมชน เอกลักษณ์ต่างๆ เรื่องราวของป้อม เชิญ “วาดป้อมๆ” โดย ยศสะไกร มาซา สถาปนิกชุมชนhttps://www.facebook.com/mantana.kob/posts/1160622497313966

3.ข่าววันใหม่ ทางช่อง 3 “ป้อมมหากาฬ” ทุนทางวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลือ
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=-o2DDLTUk-E

4.อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุลและนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องชุมชนป้อมมหากาฬ 20 กันยายน พ.ศ.2559 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1285692234796538&id=157651854267254
https://www.facebook.com/mantana.kob/posts/1158082144234668
https://www.facebook.com/mantana.kob/posts/1158247277551488

5.ความเห็นของอาจารย์ pipad krajaejun
https://www.facebook.com/mantana.kob/posts/1157802650929284

6.Prapan Sawasdirak
https://www.facebook.com/p.sawasdirak/posts/1382268488467596

7.จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ เรียบเรียงเมื่อ 17 เม.ย. 2559, 12:12 น. ความเจ็บปวดที่ชุมชนป้อมมหากาฬ “เมืองประวัติศาสตร์ต้องมีชุมชน”
http://www.lek-prapai.org/home/view.php?id=5133

8.“ศานนท์ หวังสร้างบุญ” ชูโมเดล “ป้อมมหากาฬพิพิธภัณฑ์มีชีวิต” 
http://thaipublica.org/2016/08/sanon-wangsrangboon/

9.อาจารย์ Sayan Praicharnjit ขอส่งพระราชเสาวนีย์ นี้ให้ผู้บริหาร กทม. พิจารณาเพื่อช่วยให้ตัดสินใจเรื่อง “ชุมชนป้อมมหากาฬ” ได้ถูกทาง เหมาะสม และเป็นไปตามแนวพระราชดำริเรื่อง “ประชาชนอยู่ร่วมกับโบราณสถาน” ได้ 
https://www.facebook.com/p.sawasdirak/posts/1366483886712723

10.ชาวต่างชาติให้ความสนใจพี่น้องป้อมมหากาฬ
https://www.facebook.com/mantana.kob/posts/1156193147756901

11.อาจารย์วิรัช เตรียมพงษ์พันธ์แบ่งปัน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1586097075028497&id=100008846596894

12.อาจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใสให้กำลังใจชุมชนป้อมมหากาฬ
https://www.facebook.com/janjamsai/posts/10205920037240560

13.รวมวีดีโอ ความคิดเห็น ของ อ.อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ / อาจารย์ธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) / นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
https://www.facebook.com/mantana.kob/posts/1156192204423662
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1283871511645277&id=157651854267254
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1283882694977492&id=157651854267254

14.Katia Chirizzi เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาค สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติ และคณะ (United Nation office of High Commissioner for Human Rights for South East Asia) ขณะพูดคุยกับชาวบ้านที่ชุมชนป้อมมหากาฬ
http://www.matichon.co.th/news/288771
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1282103601822068&id=157651854267254

15.อ.สุนี ไชยรส ผอ.ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต แนะตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อหาทางออกกรณีป้อมมหากาฬ พร้อมหนุนพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีชีวิต
http://www.rsutv.tv/news/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1191672000872053&id=100000877944482

16.เพลิน ชวน(มา) คุยกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง ติวเตอร์คนรุ่นใหม่ที่มีใจรัก “ภาษาไทย” ‘ครูทอม คำไทย’ จักรกฤต โยมพยอม ชวนคิดชวนคุยโดย สถาปนิกชุมชน นักเขียน และนักคิดรุ่นใหม่ ยรรยง บุญ-หลง
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1290095717689523&id=157651854267254
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1290146571017771&id=157651854267254

17.ความรู้สึกของ น้อง Taln Excellent
https://www.facebook.com/LungChanFireworks/posts/10207377068009375
18.ฟื้นราก? หรือ รื้อราก ถอนโคน?! เรื่องการไล่รื้อ ยังคงเป็นประเด็นปัญหาเดิมๆ ซ้ำๆ แต่ที่น่าเศร้าและเจ็บปวดคือ สุดท้ายแล้วชาวบ้าน ชุมชนและประชาชนต้องหายไปจากพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยมา … (นาทีที่ 18 เกี่ยวข้องกับชุมชนป้อมมหากาฬนิดนึง) และทั้งหมดที่ อ.ศรีศักดิ์ วัลลิโภดมพูดคือสิ่งที่สะท้อนภาพการพัฒนาเมืองโดยภาครัฐแบบท๊อปดาวน์ ซึ่งมักเกิดความขัดแย้งมาตลอด 
https://m.youtube.com/watch?v=BfUru975084

19.ผศ.สุดจิต สนั่นไหว อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ผู้เขียนบทความ) 
“บทบาทสถาปนิกในภาวะการณ์ไร้ที่อยู่อาศัยอันมั่นคงของสังคมไทย”
https://sites.google.com/site/sudjitprofile/phl-ngan-phey-phaer/bthbathsthapnikkabphawakarnrithixyuxasayxanmankhngkhxngsangkhmthiy

“ทัศนาสถาปัตย์ : มองชุมชนบ้านไม้โบราณผ่านป้อมมหากาฬ”
https://sites.google.com/site/sudjitprofile/internal-blog/mxngchumchnbanmiboranphanpxmmhakal

20.“เครือข่ายภาคประชาสังคม-นักวิชาการ” ได้ยื่นหนังสือเรื่องข้อเสนอจัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคี เพื่อแก้ไขปัญหา อนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนป้อมหากาฬ ต่อนายกรัฐมนตรี 
http://www.matichon.co.th/news/238442
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1067544079947567&id=100000759565637
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1273694929329602&id=157651854267254

21.อาจารย์ปฐมฤกษ์ เกตุทัต อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
แสดงความเห็น กรณีการไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อสร้างสวนสาธารณะโดย กทม. ตามแผนแม่บทเมื่อ 50 ปีก่อน
http://www.matichon.co.th/news/246949

22.นายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ หรือ ครูหยุย ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพลเอกธีรวัฒน์ บุญยะประดับ กรรมาธิการวิสามัญและประธานที่ปรึกษา ได้เดินทางไปยังชุมชนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง ความเป็นมาและสภาพปัญหาของชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242767382422357&id=157651854267254
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242783442420751&id=157651854267254
http://www.matichon.co.th/news/235806
https://www.facebook.com/kobyuy/posts/632654500237772

23.ข้อคิดเห็น ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
https://www.facebook.com/kobyuy/posts/630841623752393

24.สมาพันธ์ผู้อยู่อาศัยระหว่างประเทศ (ไอเอไอ) ส่งจดหมายเปิดผนึกลงันที่ 25 ก.ค. ถึง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลไทยแสดงความห่วงกังวลถึงแผนการรื้อชุมชนซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่าง ประเทศ
http://www.matichon.co.th/news/228186
http://www.matichon.co.th/news/226981

25.จากกรุงโรมถึงป้อมมหากาฬ “พื้นที่ชุมชนคือพื้นที่ประวัติศาสตร์”โดยรังสิมา กุลพัฒน์
http://www.matichon.co.th/news/119483

26. ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
เขียนจดหมายเปิดผนึก เรื่อง ข้อเสนอให้รักษาชุมชนชานกำแพงพระนครโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้ ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประชาชนชาวไทยทุกคน 
http://www.matichon.co.th/news/188983
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1386956374655037&id=100000220620162

27.เสภา ลมหายใจของคนในเมืองเก่า
https://www.facebook.com/kobyuy/posts/590612534441969

28.บทสัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ 
http://www.matichon.co.th/news/82600

29.บทสัมภาษณ์ : รองศาตราจารย์ ชาตรี ประกิตนนทการ รองศาตราจารย์ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
http://www.matichon.co.th/news/80916

30.คลิปวีดีโอ : นางสาวรสนา โตสิตระกูล / ครูแดง เตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
https://www.facebook.com/lek.peerapol/posts/1670286189955424
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1290244401007988&id=157651854267254
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1290798564285905&id=157651854267254&substory_index=0

31.เจ้าหน้าที่ สหประชาชาติ (UN) ลงพื้นทึ่ชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อดูสถานที่ในการจัดงานที่อยู่อาศัยโลก เดือนตุลาคม 2559
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1272037916161970&id=157651854267254

32.เวทีเสวนา : นักวิชาการ อาจารย์ หลากหลายสถาบัน เรื่องชุมชนป้อมมหากาฬ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230100333689062&id=157651854267254

33.ชุมชนป้อมมหากาฬ เข้าพบ เพื่อยื่นจดหมายครูแดง เตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1219644944734601&id=157651854267254

34.ข้อความ ความรู้สึก บนหน้า Facebook : Nithi Junthanu
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1290754684290293&id=157651854267254

35.รายการคนเคาะข่าว มหากาพย์ ป้อมมหากาฬ : อ.ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม
https://www.facebook.com/mai.pompho/posts/1249930948364187

36.ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการ นักโบราณคดี นักมานุษยวิทยา ชาวไทย เจ้าของรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกูโอกะ ประจำปี พ.ศ. 2550 
https://www.facebook.com/mai.pompho/posts/1245819738775308
ชุมชนป้อมมหากาฬ’s photo.

20162609194209.jpg

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ