สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ชี้ปัญหา “เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน” จากทัศนคติทางการเมือง จี้รัฐฯ ดูแลสิทธิ

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ชี้ปัญหา “เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน” จากทัศนคติทางการเมือง จี้รัฐฯ ดูแลสิทธิ

10 พ.ย. 2563 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ออกแถลงการณ์ แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ได้ลุกลามมาสู่สถานการณ์ด้านสิทธิแรงงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลผู้สมัครงานที่มีการแสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง สสส. เห็นว่าแนวนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ดังที่กล่าวมานี้ จะเข้าข่ายการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนอีกหลายข้อ

สสส. จึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ 1.รัฐบาลจะต้องไม่สนับสนุน ยอมรับ หรือกระทำการที่ทำให้เชื่อได้ว่า รัฐบาลมองว่ามาตรการการจ้างงานแบบนี้เป็นโอกาสของรัฐบาลที่จะจัดการตอบโต้กับประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมือง

2.กระทรวงแรงงาน จะต้องเปิดรับข้อร้องเรียนจากประชาชนเรื่องสถานประกอบการที่ละเมิดรุกล้ำข้อมูลและทัศนคติส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน และมีมาตรการในการควบคุมไม่ให้สถานประกอบการต่าง ๆ กระทำการใด ๆ ที่ละเมิดต่อเสรีภาพทางความคิดเห็น สิทธิทางการเมืองของแรงงานและผู้สมัครเข้าทำงาน

3.รัฐสภา ควรดำเนินการอย่างจริงจัง ที่จะให้มีกฎหมายรองรับสิทธิทางการเมืองของแรงงาน และรวมไปถึงให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายแก่ลูกจ้าง ไม่ให้ถูกนายจ้างก้าวล่วงความเป็นส่วนบุคคลบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง

รายละเอียดแถลงการณ์มีดังนี้

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ