สองแถว มมส. ปรับขึ้นราคาหลังราคาน้ำมันพุ่ง

สองแถว มมส. ปรับขึ้นราคาหลังราคาน้ำมันพุ่ง

จากการสำรวจรถสองแถว มมส. พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบและต้องการปรับขึ้นราคาค่าสองแถวให้เหมาะสมกับราคาน้ำมัน โดยผู้ประกอบการระบุว่า ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาราคาน้ำมันแพง จึงทำการเจรจากับขนส่งจังหวัดเพื่อขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสารให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ โดยขณะนี้ค่าโดยสารอยู่ที่ 10 บาท จากเมื่อก่อนราคา 8 บาท โดยการปรับราคาไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้ประกอบการเอง ทางขนส่งจะมีการกำหนดราคามาให้ตามสถานการณ์ของราคาน้ำมันในช่วงเดือนนั้นๆ

จากการสัมภาษณ์ นางสาวสุทธิดา  บุญศรี นิสิต มมส. ชั้นปีที่ 3 พบว่าจากปี 1 ที่เคยจ่ายค่าโดยสาร 8 บาท ยังพอรับได้ แต่ขึ้นปี 3 ค่าโดยสารได้ปรับราคาขึ้นเป็น 10 บาท และเวลาเรียนมีหลายเวลาไม่ตรงกันจึงได้ใช้บริการรถสองแถวหลายครั้งในหนึ่งวัน ซึ่งค่าใช้ค่อนข้างสูงเลยแก้ปัญหาโดยการนำรถที่บ้านมาใช้ในการเดินทางที่มหาวิทยาลัยแทนการขึ้นรถสองแถว

จากการสัมภาษณ์ นางสาวพัชรี  สังวาล นิสิต มมส. ชั้นปีที่ 3 พบว่าเขายินดีที่จะจ่ายค่าโดยสารในราคา 10 บาท เนื่องจากมีการปรับราคาขึ้นจาก 8 บาท เพราะไม่สะดวกนำรถจักยานยนตร์มาใช้ทั้งยังเข้าใจและรับได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ