8 มีนา..วันสตรีสากล // เราอย่าหลงลืมใครไว้ข้างหลัง..

8 มีนา..วันสตรีสากล // เราอย่าหลงลืมใครไว้ข้างหลัง..

Happy International Women’s Day 2022 วันสตรีสากลซึ่งกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เพื่อส่งเสริมความสำคัญและพลังของผู้หญิงทุกคน ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงแรงงานหญิงข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และในภูมิภาคอาเซียน #วันสตรีสากล #สิทธิแรงงานหญิงข้ามชาติ

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ