อยู่ดีมีแฮง : กระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ บ้านนาดูน จ.อุบลราชธานี

อยู่ดีมีแฮง : กระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ บ้านนาดูน จ.อุบลราชธานี

ภาพ /เรื่อง : เฉลิมชัย จันทร์ตา

“ในหมู่บ้านของเรามีร้านปะยางรถยนต์อยู่ เห็นยางรถยนต์กองเต็มหน้าร้าน บางทีทางร้านก็แจกจ่ายให้กับผู้ที่อยากได้ อีกส่วนหนึ่งนำไปเผาทิ้งซึ่งไม่เกิดประโยชน์ จึงเกิดไอเดียว่าสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เราสามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ ก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาโดยใช้ยางรถยนต์ที่เขาทิ้งมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้”

นายเทิดเกียรติ ทองหล้า ประธานกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านนาดูน ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 30 ครัวเรือน ได้เล่าว่า การผลิตกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ไม่ใช่เป็นการหาทางเพิ่มรายได้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเครื่องมือให้ได้มาพบปะพูดคุยถามข่าวคราวกันในหมู่บ้าน โดยใช้เวลาว่างของแต่ละคนที่จะเข้ามากลุ่มหลังจากว่างเว้นจากงานประจำที่ทำอยู่ในครัวเรือน ที่ทำการผลิตอยู่ทุกวันนี้ มีกระถางปลูกต้นไม้ ถังใส่น้ำให้กับสัตว์เลี้ยง รางอาหารสัตว์ ชิงข้า กระเช้าปลูกต้นไม้ รวมถึงถังขยะ

สมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งการก่อตั้งเริ่มแรกนั้น นายเทิดเกียรติ ทองหล้า ประธานกลุ่มสัมมาชีพชุมชน เห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีเวลาว่างและอยากหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัว นอกจากงานหลักที่ทำอยู่เป็นประจำ จึงรวมกลุ่มกันผลิตกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์

“เป็นเรื่องที่ดีที่ผู้สูงวัยที่มีกิจกรรมร่วมกัน เรามาอยู่ด้วยกันแต่ละคนก็มีเรื่องรวมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ก็ทำให้จิตใจเราสดชื่นขึ้น ถ้าเราอยู่บ้านไม่มีกิจกรรมทำ นั่งดูทีวีเฉย ๆ ก็จะมีแต่ค่าใช้จ่าย จ่าน้ำค่าไฟ แต่ถ้ามาอยู่ในกลุ่มมีเรื่องพูดคุยกันสนุกเฮฮาตลอดเดี๋ยวก็ค่ำแล้ว ทำให้สุขภาพดีขึ้น และมีรายได้ด้วย เราใช้กระถางเป็นเครื่องมือดึงคนให้มามีกิจกรรมร่วมกัน”

ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน ประชากรสูงอายุที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2558 -2573 ภาพรวมประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “สังคมสูงวัย” และในอีก 10 ปี ข้างหน้า จะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ การเตรียมรับมืออาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ชุมชน และยกระดับสู่สังคมวงกว้าง ซึ่งมากกว่าการรับมือเรื่องระบบสุขภาพ โจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตประจำวัน การเงิน อาชีพ รายได้ อารมณ์ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะย้ำให้เห็นถึงคุณค่าทรัพยากรบุคคลในกลุ่ม “สูงอายุ”ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ทุกท่านอันเป็นที่รักของบุตรหลาน มีความ “ม่วนซื่น” และอยู่ดีมีแฮงไปด้วยกัน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ