คึกคัก…นักข่าวพลเมืองร่วมจับตาเลือกตั้งท้องถิ่น ปักหมุด C-site

คึกคัก…นักข่าวพลเมืองร่วมจับตาเลือกตั้งท้องถิ่น ปักหมุด C-site

20 ธันวาคม 63 เครือข่ายนักข่าวพลเมืองร่วมปักหมุดรายงานจับตาเลือกตั้งคึกคัก โดยมีเครือข่ายนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมรายงานผ่าน Application C-site เพื่อสังเกตการณ์และร่วมสื่อสารสาธารณะหลังจากที่การเลือกตั้งท้องถิ่นห่างหายไปนานกว่า 7 ปี

โดยหมุดแรกเช้านี้ ปักรายงานเมื่อเวลา  08.07 น. จากนักข่าวพลเมืองสิงห์วรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายเนวิน อันทะหวา ร่วมปักหมุดรายงาน  #พลเมืองจับตาเลือกตั้งท้องถิ่น จากสถานที่เลือกตั้งบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งภายในมหาวิทยาลัยถึง 21 หน่วย บอกว่า “การเลือกตั้งนายก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกจังหวัดของจังหวัดมหาสารคาม เขตการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เปิดหีบ ในเวลา 08.00 น. ปัจจุบันยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิ์ เนื่องด้วยเป็นเวลาเช้าและมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิ อยู่ที่ 16 องศาเซลเซียส จึงส่งผลให้ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิ์ในตอนนี้”

จากนั้น เวลา 08.55 น. ได้รายงานเพิ่มเติมจากพิกัดเดียวกัน บอกว่า “ในขณะนี้เริ่มมีผู้มาใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกจังหวัดมหาสารคาม ในเขตการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งมีทั้งหมด 21 หน่วยการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เริ่มมาใช้สิทธิ์กันตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ที่ตัวเองมีชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยหน่วยการเลือกตั้งแต่ละหน่วยมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย การตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนเข้าไปเลือกตั้ง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีสมาชิกในบ้านเลขที่กว่า 6,000 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ย้ายเข้ามาอาศัยตลอดช่วงเรียนที่นี่จนจบการศึกษา ทำให้เป็นอีกสถานที่เลือกตั้งที่คนรุ่นใหม่ และหลายคนมีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกออกมาใช้สิทธิลงคะแนนกันอย่างคึกคัก

เช่นเดียวกับที่อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่ตั้งขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็ร่วมปักหมุดรายงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใช้ชื่อว่า WORA_Pim  รายงานว่า “หน่วยเลือกตั้ง มมส. มีการเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากเปิดหีบเลือกตั้ง เมื่อเวลา 08:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งอาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ก็มีผู้มาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่นี่มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 สำหรับผู้มาใช้สิทธิ์ในแต่ละหน่วย”

นอกจากนี้ ยังมีการรายงานจากหลายพื้นที่ ทั้ง บ้านไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยคุณกมลหอมกลิ่น รายงานจากพื้นที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยคุณสไปรท์ คุณประวิทย์ ตอพล ที่รายงานจากศาลาวัดบ้านทุ่งขุนใหญ่ บอกว่า “บรรยากาศการเลือกตั้งนายก อบจ.ที่ศาลาวัดบ้านทุ่งขุนใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิกันเรื่อย ๆ ท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวและลมแรง ซึ่งส่วนใหญ่ที่ออกมาในช่วงเช้านี้จะเป็นผู้สูงอายุ บางท่านเดินไม่ได้ก็ขึ้นรถเข็นให้ลูกกลานพามา ส่วนคนรุ่นใหม่คาดว่าจะออกมาใช้สิทธิในช่วงบ่าย โดยหน่วยเลือกตั้งนี้ มีจำนวนผู้ใช้สิทธิทั้งหมด 809 คน บรรยากาศโดยทั่วไปนั้นไม่ได้คึกคักมากนักหากเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา ส่วนการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น มี อสม.ประจำหมู่บ้านมาช่วยคัดกรองประชาชนและให้ทุกคนเช็ดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ลงชิงชัยเก้าอี้นายก อบจ.ทั้งหมด 7 คน ซึ่งส่วนใหญ่สังกัดพรรคการเมือง โดยยังมองไม่ออกว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้ง เพราะครั้งนี้ถือว่าผู้สมัครแต่ละรายมีฐานเสียงของคนชัดเจนซึ่งเป็นการชิงชัยที่สูสีมากที่สุดในสนาม อบจ. และอีกหลายพื้นที่ในภาคเหนือ อีสาน และใต้ เพื่อร่วมจับตาบรรยากาศการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้”

การร่วมจับตาและรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ.2563 ครั้งนี้ ยังมีความร่วมมือกับหลายเครือข่ายองค์กร ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย จ.มหาสารคาม, มูลนิธิสื่อสร้างสุข, โพควาโปรดักชั่น, ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา, ชุมชนวัดจันทร์, เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม และนักข่าวพลเมืองจากทั่วประเทศ

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมติดตาม หรือเป็นส่วนหนึ่งร่วมรายงานการเลือกตั้งได้ทาง Application C-site หรือลิงค์ https://www.csitereport.com/localelections รายงานเลือกหมวดหมู่ #พลเมืองจับตาเลือกตั้งท้องถิ่น

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ