ผอ.ไทยพีบีเอส รับหนังสือ “พีมูฟ” เรียกร้องตรวจสอบการนำเสนอข่าวและเปิดผลต่อสาธารณะใน 15 วัน

ผอ.ไทยพีบีเอส รับหนังสือ “พีมูฟ” เรียกร้องตรวจสอบการนำเสนอข่าวและเปิดผลต่อสาธารณะใน 15 วัน

18 พ.ย. 2563 ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ เดินทามายัง Thai PBS เพื่อพูดคุยและยื่นหนังสือให้กับผู้บริหาร Thai PBS เรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเปิดเผยผลการตรวจสอบต่อสาธารณะโดยเร่งด่วน กรณีการเสนอข่าวพีมูฟ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.ไทยพีบีเอส เป็นผู้รับหนังสือของพีมูฟด้วยตัวเอง โดยมีบรรณาธิการเว็บไซต์ข่าว Thai PBS news มาร่วมรับหนังสือด้วย

สืบเนื่องจากการเสนอข่าวเกี่ยวกับการประชุม “คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ” ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมาตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งก่อนและหลังการประชุม ได้สื่อสารแถลงจุดยืนและผลการเจรจาที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และการแถลงต่อสื่อมวลชน

แต่ปรากฏการนำเสนอข่าวโดย Thai PBS ที่มีลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริงผ่านเว็บไซต์ข่าว Thai PBS news โดยระบุพาดหัวข่าวว่า “พีมูฟพอใจรัฐบาลรับ 6 ข้อ แก้ปัญหา แลกไม่มาร่วมชุมนุม” ซึ่งบิดเบือนเจตนารมณ์ของภาคประชาชน เนื่องจากพีมูฟไม่เคยมีการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลเพื่อแลกเปลี่ยนตามที่ถูกกล่าวอ้าง

นอกจากนั้น ยังพบว่ามีเนื้อหาข่าวบิดเบือนที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ คือ “การปฏิรูป” และ “การล้มล้าง” ซึ่งในข้อเท็จจริง พีมูฟเห็นด้วยกับการปฏิรูป ไม่เห็นด้วยกับการล้มล้าง แต่การเสนอข่าวกลับมีการเพิ่มเติมเนื้อหา ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน แม้ในเวลาต่อมาจะปรับแก้แล้วก็ตาม

การเสนอข่าวดังกล่าวทำให้เกิดความสงสัยต่อเป้าประสงค์ในการนำเสนอ และกระบวนการกรองเนื้อหาก่อนนำเสนอ อีกทั้ง “จรรยาบรรณในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม” ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้ Thai PBS เคยเป็นสื่อสาธารณะที่ยืนหยัดในการนำเสนอข้อเท็จจริง คงหลักการนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางตามเจตนารมณ์ของการเป็นสื่อสาธารณะมาตลอด

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้กรรมการบริหาร Thai PBS ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดขึ้น และนำเสนอผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสาธารณะ ภายใน 15 วัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมว่า “สื่อสาธารณะ” จะยังยืนหยัดในความเป็นกลาง เป็นอิสระ ปราศจาก “การครอบงำ” และตั้งอยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณในวิชาชีพของสื่อ

ทั้งนี้ พีมูฟยืนยันจะติดตามความคืบหน้าในกรณีนี้ต่อไป

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ