กก.สมานฉันท์แรงงานไทย แถลงจุดยืนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กก.สมานฉันท์แรงงานไทย แถลงจุดยืนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

12 พ.ย. 2563 – คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เผยแพร่แถลงการณ์เรื่องจุดยืน และข้อเสนอการแก้ไขปัญหาวิกฤตชาติ ตอนหนึ่งระบุถึงสถานการณ์ทางด้านการเมืองได้มีกลุ่มคณะราษฎรออกมายื่นข้อเรียกเรียกร้อง 3 ข้อ โดยเห็นว่า การเรียกร้องในข้อที่ 1 และ 2 ยังถือว่า เป็นเรื่องปกติและประชาชนพอที่จะยอมรับกันได้ ส่วนประเด็นข้อที่ 3 ไม่เคยมีปรากฏว่า มีการเรียกร้องเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต

จากการได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ที่ผ่านมาการแสดงออกของผู้ชุมนุมผ่านหน้าสื่อทุกช่องทางของการสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อม มีข้อมูลหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เป็นการจาบจ้วงเกินเลยเจตนาที่จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ตามข้อเรียกร้อง จนยากที่ประชาชนที่มีความจงรักภักดีจะยอมรับกันได้ จึงเป็นที่มาของสมาชิกเรียกร้องให้คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) แถลงการณ์ แสดงจุดยืน จะยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสนอการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลใน 6 หมวด คือ 1.หมวดการปฏิรูปด้านการเมือง-การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2.หมวดการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ 3.หมวดการปฏิรูปการจ้างงาน 4.หมวดการปฏิรูประบบประกันสังคม 5.หมวดรัฐสวัสดิการ และ 6.หมวดสิทธิแรงงานตามหลักสากล และสิทธิการชุมนุม

รายละเอียด ดังนี้

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ