20 องค์การบริหารสโมสรนิสิต-นักศึกษา ร่วมชื่อแถลงการณ์ เสนอ 4 ข้อเรียกร้อง ต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์

20 องค์การบริหารสโมสรนิสิต-นักศึกษา ร่วมชื่อแถลงการณ์ เสนอ 4 ข้อเรียกร้อง ต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์

5 องค์การนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยดัง ตั้งโต๊ะอัดคลิปแถลงการณ์องค์กรนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเป็นตัวแทนองค์กรนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมกันอ่านแถลงการณ์เรื่องข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาStudent Government of Chulalongkorn University, Student Government of Thammasat University, Student Government of Srinakharinwirot University, Student Government of Kasetsart University and Student Government of Mahidol University, on behalf of university student associations across Thailand to make the statement ‘Demands to the government under Prime Minister General Prayuth Chan-o-cha.’Statement: https://bit.ly/2HarOBz

Posted by องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) on Tuesday, 20 October 2020

21 ต.ค. 2563 – แฟนเพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) เผยแพร่คลิปแถลงการณ์ที่มีตัวแทนจากองค์นักศึกษา ประกอบด้วย องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ระบุขอเป็นตัวแทนองค์กรนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ที่มีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 4 ข้อ ดังนี้

1.รัฐบาลต้องยุติการแทรกแซง คุกคาม หรือใช้ความรุนแรงใดๆ ต่อประชาชนผู้ชุมนุมโดยสงบหรือผู้แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานของรัฐบาล

2.รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร อันส่งผลให้เกิดการคุกคามเสรีภาพ ของสื่อและแทรกแซงการดำเนินการของระบบขนส่งมวลชน

3.รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประเทศและประชาชน โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐบาลต้องลาออกจากตำแหน่ง

4.รัฐสภาต้องรับพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดทำโดยภาคประชาชน และรับฟังความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนในการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมือง และเพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริง

ในการนี้ องค์กรนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในฐานะผู้แทนนิสิตนักศึกษาและเป็นหนึ่งเสียงจากประชาชน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะเคารพและดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวครบทุกประการ เพื่อคืนอำนาจอธิปไตยกลับสู่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง และแสดงให้นานาอารยประเทศเห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย เพราะไม่มีอำนาจใดในแผ่นดินนี้ จะยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของปวงชน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ