สถานการณ์โควิด-19ที่เมียนมาจากกรณีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรัฐยะไข่

สถานการณ์โควิด-19ที่เมียนมาจากกรณีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรัฐยะไข่

https://doph.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f8fb4ccc3d2d42c7ab0590dbb3fc26b8

สถานการณ์โควิดในเมียนมาตอนนี้ทำให้เมืองชายเเดนในประเทศเริ่มมีความตื่นตัว แต่ละจังหวัดที่พรมเเดนติดกับประเทศเมียนมาออกประกาศรับลูกจากคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ยกระดับคุมเข้มเพิ่มมาตรการการคัดกรองบุคคลเข้าออก

27ส.ค. 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการ พร้อมประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในหนังสือแจ้งหน่วยราชการภายในกระทรวงมหาดไทย

เนื้อหาระบุว่า ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0230/ว 4946 ลงวันที่ 23 ส.ค. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งนายอำเภอให้เน้นย้ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของพื้นที่ที่ติดต่อกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ ให้ระมัดระวังป้องกัน ไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 63 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จากการระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 63 จำนวน 580 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐยะไข่ เมืองซิตตเว ซึ่งเป็นเมืองเอก จนทำให้มีการล็อกดาวน์เมืองซิตตเวอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับและเน้นย้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1.การเดินทางเข้ามาในประเทศผ่านช่องทางการเข้าออกด่านจุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรนในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรคสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรฯตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

2.บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังป้องกันการเดินทางเข้าพื้นที่ของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนซึ่งหากพบกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเข้มงวด

สำหรับผู้ป่วยที่ผ่านการยื่นยันจากประกาศทางการของเมียนมา ในเว็บhttps://mohs.gov.mm/page/12141 รายงานยอดผู้ติดเชื้อใหม่เช้าวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จำนวน 26 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมรวม 628 ราย ซึ่งส่วนมากผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังอยู่ในรัฐยะไข่  สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทำให้ทางการเมียนมาได้ประกาศสั่งโรงเรียนปิดทั่วประเทศ โดยไม่มีกำหนด

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ