จับตาเวทีรับฟังความเห็น ‘โรงไฟฟ้าชีวมวล’ บำเหน็จณรงค์ หวั่น ‘ซุกถ่านหิน’ ในคราบกะลาปาล์ม

จับตาเวทีรับฟังความเห็น ‘โรงไฟฟ้าชีวมวล’ บำเหน็จณรงค์ หวั่น ‘ซุกถ่านหิน’ ในคราบกะลาปาล์ม

บริษัทเหมืองโปแตชชัยภูมิเตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นพรุ่งนี้! ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงจาก ‘โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม’ มาใช้ ‘ชีวมวลกะลาปาล์ม’ ด้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ เตรียมเข้าร่วมแสดงจุดยืน-ยื่นข้อเสนอ ตั้งคำถามไม่ยอมทำ EIA ใหม่ หวั่นใจโรงไฟฟ้าชีวมวลสอดไส้ถ่านหิน

ที่มา : ฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์

 

23 ก.ค. 2560 กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ ซึ่งติดตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมสำหรับโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เตรียมเข้าร่วมแสดงจุดยืนและยื่นข้อเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาใช้ชีวมวลของบริษัทอาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 24 ก.ค.2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ ระบุว่าได้ทราบข่าวการจัดประชุมดังกล่าว โดยไม่มีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการมายังกลุ่มผู้คัดค้านโครงการฯ ทั้ง ๆ ที่เป็นหลักการพื้นฐานในกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนั้นทางกลุ่มในฐานะประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโครงการเหมืองแร่โปแตชในพื้นที่ จึงต้องการเข้าร่วมแสดงจุดยืนในการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมสำหรับโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน ของบริษัทอาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) เพราะกังวลเรื่องผลกระทบจากมลพิษจากการใช้ถ่านหิน ทั้งอากาศพิษ ดินเค็ม น้ำเสีย และการแย่งน้ำอุปโภคบริโภคจากภาคเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ได้ยื่นหนังสือคัดค้านโครงการไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ รวมไปถึงสถานทูตประเทศอาเซียนผู้ถือหุ้น 5 ประเทศ

จากการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้าน ส่งผลให้ สผ. และ คชก. มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมสำหรับโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ของบริษัทอาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะมติในการประชุมครั้งที่ 39/2559 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559

เนื้อหาในมติดังกล่าวให้บริษัทฯ กลับไปเริ่มกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ใหม่ทั้งหมด จึงจะนำกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ คชก.อีกครั้ง ตามมาตรา 48 และ 49 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

แต่บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว อีกทั้ง สผ. และ คชก. ยังรับรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2560 ซึ่งกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ได้เดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการจัดส่งรายงานและการประชุมพิจารณาดังกล่าวจนส่งผลให้ สผ. และ คชก.มีมติไม่เห็นชอบ EIA ฉบับดังกล่าวอีกเป็นครั้งที่ 3

ต่อมาบริษัทฯ มีการประกาศเปลี่ยนแปลงพลังงานเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล โดยใช้กะลาปาล์มนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียแทน แต่บริษัทฯ ไม่ได้ทำการยกเลิก EIA ฉบับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมต่อ สผ. และ คชก. มีเพียงหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานทดแทนประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลแทนเชื้อเพลิงถ่านหินแก่เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ ให้ความเห็นว่า การแจ้งเปลี่ยนแปลงโดยง่ายดายและไม่ยอมยกเลิก EIA ฉบับเดิม ยิ่งสร้างความหวาดระแวงสงสัยและสะท้อนความไม่จริงใจของบริษัทฯ แก่ชาวบ้านมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังกังวลว่าหากอีไอเอ และการประชุมรับฟังความคิดเห็น (เวที ค.1) ของบริษัทฯ ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 ก.ค.นี้ ผ่านไปจนถึงขั้นที่ สผ. และ คชก.มีมติให้ความเห็นชอบผ่าน EIA ฉบับดังกล่าวนี้ไปได้ ในอาคตบริษัทฯ ก็จะทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกลับมาใช้เชื้อเพลิงถ่านหินได้ทุกเมื่อโดยที่ประชาชนไม่อาจทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ได้

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ