‘สมัชชาคนจน’ กำหนดเข้า กทม. 27 เม.ย.นี้ ติดตามการตั้ง คกก.แก้ปัญหาเขื่อนปากมูล

‘สมัชชาคนจน’ กำหนดเข้า กทม. 27 เม.ย.นี้ ติดตามการตั้ง คกก.แก้ปัญหาเขื่อนปากมูล

แถลงการณ์สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล “เร่งตั้งกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเขื่อนปากมูล” ระบุเตรียมเดินทางเข้าติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสร้างเขื่อนปากมูลกับรัฐบาลที่ กทม. ร้องเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ

21 เม.ย. 2560 สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ออกแถลงการณ์ “เร่งตั้งกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเขื่อนปากมูล” ขอเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างตัวแทนรัฐบาล กับตัวแทนสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ในวันที่ 27 เม.ย.นี้ ณ ห้องประชุมทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสร้างเขื่อนปากมูล

สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล เตรียมเดินทางเข้าติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสร้างเขื่อนปากมูลกับรัฐบาลที่ กทม. ร้องเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ

แถลงการณ์สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล
“เร่งตั้งกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเขื่อนปากมูล”

ตามที่สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล เรียกร้องต่อรัฐบาลให้แก้หขปัญหาเขื่อนปากมูลมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนที่เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล ขื้น และต่อมาคณะกรรมการอำนวยการ ฯ ได้ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเขื่อนปากมูล แต่ไม่สามารถดำเนินการให้ลุล่วงได้ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 นักวิชาการที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการฯ อันเป็นการสิ้นสุดกลไกและกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล ในขณะที่ความเดือดร้อนที่เกิดจากเขื่อนปากมูล ก็ยังคงดำรงอยู่เช่นเดิม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ตัวแทนสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ ดังนี้

1.) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ ฯ ชุดเดิมที่หมดสภาพไปแล้ว

2.) เห็นชอบให้ยึดร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ที่สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล เสนอ เป็นกรอบในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ชุดใหม่

จากบรรยากาศที่เกิดสูญญากาศ ในการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ที่ไม่มีกลไกและกระบวนการที่จะใช้ในการดำเนินการใดเลย ในขณะที่ช่วงเวลานี้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูปลาอพยพแล้ว จึงยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นกลไก ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เพื่อให้ปลาสามารถเดินทางจากแม่น้ำโขงเข้าสู่แม่น้ำมูนได้ อันเป็นการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า ด้วย

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อเรื่องนี้ สมัชชาคนจน (กรณีเขื่อนปากมูล) จึงจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปติดตามความคืบหน้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ตามที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) ได้เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ในการนี้ สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล จึงขอเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างตัวแทนรัฐบาล กับตัวแทนสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ในวันที่ 27เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมทำเนียบรัฐบาล สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูลหวังว่ารัฐบาลจะเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล ด้วยการเปิดการเจรจาตามวัน เวลา ดังกล่าว

เชื่อมั่นในพลังประชาชน

สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล

20 เมษายน 2560 (ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้านปากมูน)

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ