นักข่าวพลเมือง : สงกรานต์คลิตี้ล่าง

นักข่าวพลเมือง : สงกรานต์คลิตี้ล่าง

29 เมษายนที่ผ่านมา กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ที่หมู่บ้านคลิตี้ล่าง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จัดงานสงกรานต์ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงขึ้นเพื่อเป็นการรวบญาติ พบปะพูดคุย รดน้ำผู้ใหญ่และยังมีกิจกรรมสืบสานประเพณีตามความเชื่อดั้งเดิมด้วยนักข่าวพลเมือง กลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่างสื่อสารเรื่องราวจากแง่มุมของเยาวชนมาให้ชม

ออกอากาศ 7 พ.ค. 59 เวลา 12.00 น.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ