นักข่าวพลเมือง : พื้นที่ชุ่มน้ำบางปะกง

นักข่าวพลเมือง : พื้นที่ชุ่มน้ำบางปะกง

2 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกเพื่อให้การใช้พื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำและพื้นที่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งถูกใช้อย่างยั่งยืน  โดยในปีนี้เครือข่ายภาคประชาสังคมใประเทศไทยได้ร่วมกันกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกขึ้น ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ติดตามเรื่องนี้กับ Citizen reporters นักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

ออกอากาศวันที่ 8 ก.พ. 59 @ 21.50 น.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ