นักข่าวพลเมือง : พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักข่าวพลเมือง : พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดตามบรรยากาศพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  และรู้จักความหมายของ “ข้าวตอก” หนึ่งในสิ่งสักการบูชาครู นอกจากดอกเข็ม ดอกมะเขือ หญ้าแพรก และดอกไม้ธูปเทียน  ซึ่งแทนความหมายของความแตกฉานของปัญญาจากเพื่อนๆมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับคุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น นักข่าวพลเมือง MSU News 

ออกอากาศ 10 ก.ย. 59 เวลา 12.00 น.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ