นักข่าวพลเมือง : ปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะ

นักข่าวพลเมือง : ปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะ

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ 14 ตัน นั่นหมายความว่า ภายใน 1 เดือน จะมีขยะ 420 ตัน และจะมีขยะมากถึง 5,040 ตันต่อปี โดยเมื่อคิดเป็นรายจ่ายในการกำจัดตันละ 400 บาท ก็ต้องใช้เงินกว่าสองล้านบาทต่อปี ด้วยเหตุนี้สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านจึงช่วยกันเปลี่ยนขยะบางส่วนเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือน ติดตามเรื่องนี้กับ คุณพัฒนะ พิมพ์แน่น นักข่าวพลเมือง MSU News

l 20 ก.ค. 59 l เวลา 22.00 น.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ