นักข่าวพลเมือง : ปุ๋ยมูลไส้เดือน

นักข่าวพลเมือง : ปุ๋ยมูลไส้เดือน

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน สถาบันการศึกษาและชาวบ้านใน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จึงจัดกิจกรรมเรียนรู้และสาธิตการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน  เพื่อส่งเสริมการกำจัดขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นช่องทางสร้างรายได้ 
.
ติดตามเรื่องนี้กับคุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น นักข่าวพลเมือง MSU NEWS

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ