นักข่าวพลเมือง : ทอดผ้าป่าฯ พันธุกรรม

นักข่าวพลเมือง : ทอดผ้าป่าฯ พันธุกรรม

เกษตรกรกว่า 30 เครือข่ายจากทั่วทุกภาค ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารและพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เป้าหมายเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการรักษาพันธุกรรมพื้นบ้านให้ปลอดภัย งานนี้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปลูก กิน และสนทนาถึงคุณค่าของการรักษาอาหารท้องถิ่นเอาไว้

ออกอากาศวันที่ 8 เม.ย. 59 @ 05.20 น.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ