นักข่าวพลเมือง : กลุ่มผู้หญิงร่วมเสนอแผนพัฒนาชายแดนใต้

นักข่าวพลเมือง : กลุ่มผู้หญิงร่วมเสนอแผนพัฒนาชายแดนใต้

ติดตามบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้หญิง ในการเสนอแนวทางในร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS วันที่ 12 ก.ค. 2558

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ