นักข่าวพลเมือง : เกษตรบ้านสมศรี

นักข่าวพลเมือง : เกษตรบ้านสมศรี

เกษตรกรนั้นไม่สามารถที่จะเป็นผู้กำหนดสภาพดิน ฟ้า อากาศได้ ปัญหาที่เกิดจากฟ้าฝนไม่เป็นใจจึงเกิดขึ้น ดังนั้นชาวบ้าน บ้านสมศรีจึงเกิดการรวมกลุ่มของเหล่าเกษตรกรในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาเป็นเวลาหลายปี ติดตามเรื่องนี้จาก Citizen Reporters นิสิตสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ