เครือข่ายเพื่อนผู้บริโภคสื่อภาคเหนือ ท้วง “ร่าง พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่”

เครือข่ายเพื่อนผู้บริโภคสื่อภาคเหนือ ท้วง “ร่าง พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่”

“เครือข่ายเพื่อนผู้บริโภคสื่อภาคเหนือ แถลงการณ์ ทักท้วง ร่าง พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของบอร์ด”

เช้านี้ (27 ส.ค. 2559) ที่จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายเพื่อนผู้บริโภคสื่อภาคเหนือ ยื่นข้อเสนอต่อตัวเเทน กสทช.เรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ฯ ว่าด้วย ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ฉบับใหม่ของ กสทช. ที่มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของบอร์ด จาก 11 คนเหลือ 7 คน ซึ่งไม่มีอะไรรับประกันว่า จะมีตัวแทนของผู้บริโภคเหมือนเช่นเดิม ดังนั้น เครือข่ายด้านผู้บริโภคสื่อ จึงร่วมกันออกแถลงการณ์ และยื่นข้อเสนอให้กับ คุณสุภิญญา กลางรณงค์ กสทช.และอนุกรรมการชุดปัจจุบัน

สาระสำคัญเป็นร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งร่างฉบับนี้ออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม

*****************************

 

แถลงการณ์เครือข่ายประชาชน ภาคเหนือ

พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่

“ต้องสนับสนุนการทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างแท้จริง”

วันที่ 27 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ในนามเครือข่ายประชาชนภาคเหนือขอให้กำลังใจ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (กสทช.) ชุดปัจจุบัน และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีความตั้งใจดีที่จะทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน ตามแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ดังนั้นพลเมืองที่มีคุณภาพที่ดีและสังคมที่ดำรงด้วยคุณธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ ซึ่งอาจไม่สร้างความสมดุลย์อีกทั้งยังคงบั่นทอนและกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทำงานของเครือข่าย และ กสทช. ที่จะทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน

ในนามเครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือ จึงขอเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.กสทช.ชุดใหม่ ได้ปฎิบัติตามข้อเสนอและข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1)      ให้คงรูปแบบการมีอนุกรรมการในชุดต่าง ๆ เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคประชาชน

2)      ในสัดส่วนของ บอร์ด กสทช. 7 คนชุดใหม่ที่จะต้องมีการแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่นั้น ต้องมีผู้เชียวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภคที่มาจากตัวแทนภาคประชาชน

3)      สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยมีองค์ประกอบที่กลุ่มองค์กรผู้บริโภคที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นตัวแทนและเป็นปากเสียงสำคัญแทนผู้บริโภคในการทำงานคุ้มครองสิทธิร่วมกับกสทช.อย่างต่อเนื่อง

4)      ให้ความสำคัญจัดและการมีส่วนร่วมด้านให้มีการทำแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้ชัดเจน

5)      ให้คงรูปแบบการมีอนุกรรมการในชุดต่าง ๆ เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคประชาชน

6)      ในสัดส่วนของ บอร์ด กสทช. 7 คนชุดใหม่ที่จะต้องมีการแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่นั้น ต้องมีผู้เชียวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภคที่มาจากตัวแทนภาคประชาชน

7)      สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยมีองค์ประกอบที่กลุ่มองค์กรผู้บริโภคที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นตัวแทนและเป็นปากเสียงสำคัญแทนผู้บริโภคในการทำงานคุ้มครองสิทธิร่วมกับกสทช.อย่างต่อเนื่อง

8)      ให้ความสำคัญจัดและการมีส่วนร่วมด้านให้มีการทำแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้ชัดเจน

เครือข่ายประชาชนภาคเหนือ ประกอบด้วย

♣ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคเหนือ          

♣ เครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณภาคเหนือ

♣ เครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนภาคเหนือ     

♣ เครือข่าย 17 ชาติพันธุ์

♣ เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนภาคเหนือ                    

♣ เครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคเหนือ

♣ เครือข่ายผู้พิการภาคเหนือ                                

♣ เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือ

♣ สถาบันปวงผญาพยาว                                     

♣ สมาคมสื่อจังหวัดพะเยา

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ