ท่าพระตั้งศูนย์การเรียนรู้ “เมืองภาพยนตร์” พิพิธภัณฑ์ชุมชนท่าพระ

เข้าสู่ระบบ