เปิดประตู สู่ “บ้านตระ” ชุมชนเก่าแก่ 300 ปี ซ่อนตัวกลางหุบเขาบรรทัด

เข้าสู่ระบบ