ตรังจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี (ฉบับปรับปรุง)พ.ศ.2566-2570

ตรังจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี (ฉบับปรับปรุง)พ.ศ.2566-2570

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ