ชาวนาในพื้นที่เขต อ.แวงน้อย แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น รณรงค์ เชิญชวนให้ตากข้าวที่ลานสาธารณะหมู่บ้านลดการเกิดอุบัติเหตุหากตากบนท้องถนนหลวง ยังโวยข้าวราคาถูก ไม่พอต่อต้นทุนการผลิต วอนรัฐช้วย

ชาวนาในพื้นที่เขต อ.แวงน้อย แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น รณรงค์ เชิญชวนให้ตากข้าวที่ลานสาธารณะหมู่บ้านลดการเกิดอุบัติเหตุหากตากบนท้องถนนหลวง ยังโวยข้าวราคาถูก ไม่พอต่อต้นทุนการผลิต วอนรัฐช้วย

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ