จนปัญญาแก้ไข ควายไร้หญ้ากินค่าใช้จ่ายพุ่งสูงในการเลี้ยงดู

เข้าสู่ระบบ