กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียน มังคุดทิพย์พังงา เป็นสินค้า GI รายการใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียน มังคุดทิพย์พังงา เป็นสินค้า GI รายการใหม่

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ