ชาวหนองบัวระเหว ยื่นหนังสือร้อง ‘ยกเลิกทวงคืนผืนป่า’ บนพื้นที่ทำกิน-ที่อยู่อาศัย

ชาวหนองบัวระเหว ยื่นหนังสือร้อง ‘ยกเลิกทวงคืนผืนป่า’ บนพื้นที่ทำกิน-ที่อยู่อาศัย

รายงานโดย ศรายุทธ ฤทธิพิณ
สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 

14 มี.ค.59 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคสองที่ 2 (ค่ายสุรนารี นครราชสีมา) ตัวแทนชาวบ้านผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติไทรทองทับที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ต.ห้วยแย้ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เข้ายื่นหนังสือเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า

ไพโรจน์ วงงาน ชาวบ้าน ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ บอกว่า จากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติไทรทองทับที่ดินทำกินทับและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ ต.ห้วยแย้ และ ต.วังตะเฆ่ ได้ส่งผลกระทบหนักขึ้น ภายหลังรัฐบาลมีนโยบายทวงคืนผืนป่า ที่ผ่านมานั้น ทำให้ผู้ที่ทำกินในพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบต่าง ๆ ห้ามมิให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ และเข้ายึดพื้นที่ ทั้งถูกบังคับให้ลงชื่อยินยอมออกจากพื้นที่ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนำมาสู่ความเดือดร้อนต่อชาวบ้านจำนวนมาก จึงต้องเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้อำนาจได้รับรู้ เข้าใจ เพื่อให้เร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาในความเดือดร้อนให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อให้ชาวบ้านได้มีความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยการเดินทางมายื่นหนังสือในวันนี้ พ.ต.วรินทร แสงวิลัย นายทหารปฏิบัติการศูนย์ประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องทุกข์ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ

ไพโรจน์ บอกอีกว่า ก่อนนั้นเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2559 เนื่องในวันสตรีสากล ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายผู้หญิงขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) บริเวณฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล พร้อมกับเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  โดยนายพันธ์ศักดิ์ เจริญ (ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี) เป็นผู้รับหนังสือแทน และได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ต่อมาในวันที่ 9 มี.ค. 2559 ชาวบ้านเดินทางเข้าพบนายฐากร สัตศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เขต 7 นครราชสีมา และเดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดย พันโทวสุธา ฤกษ์จำนงค์ (นายทหารปฏิบัติการ) ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ เป็นตัวแทนมารับหนังสือ

20161503135627.jpg

จากการที่ถูกข่มขู่ คุกคามให้ออกจากพื้นที่หลายครั้ง ชาวบ้านจึงร่วมกันเดินทางเข้ายื่นหนังสือเพื่อให้เร่งพิจารณาแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยมีข้อเสนอเพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณา ดังนี้ 1. ให้ยกเลิกแผนการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่พิพาทอุทยานแห่งชาติไทรทอง   ต.ห้วยแย้   ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 

2. ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างชาวบ้านผู้เดือดร้อน กับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองทำประโยชน์ที่ดิน  โดยมีสัดส่วนของราษฎรที่เดือดร้อนในจำนวนที่เท่ากัน ทั้งนี้ ไม่ให้มีการดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีวันที่  30 มิถุนายน 2541 

และ 3.ในระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหา ให้ยุติการดำเนินการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อราษฎรในพื้นที่ และผ่อนผันให้สามารถทำประโยชน์ตามปกติสุข” ไพโรจน์ กล่าว

ด้านสุดี เนาว์โอโล ชาวบ้านซับหวาย ม.7 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เล่าว่า ในวันที่ 9 มิ.ย. 2557 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรทองเข้ามาในพื้นที่ แจ้งว่า ขอยึดคืนผืนป่า ตามพื้นที่ล่อแหลม พื้นที่ลาดชัน โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าจะนำพื้นที่ไปฟื้นฟูป่า ตนจึงคืนให้ 3 ไร่ เจ้าหน้าที่จึงให้ไปเดินตามแปลง และไล่ยิงพิกัดตามหลังไปเรื่อย ๆ พร้อมกับถ่ายรูป และฝังหลักไว้ จากนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่า พื้นที่ที่คืนให้ต้องไม่เข้ามาทำกินอีก ส่วนพื้นที่ที่เหลือให้สามารถทำกินได้ต่อไป จากนั้นชาวบ้านก็ยินยอมเซ็นต์ เจ้าหน้าที่บอกว่าจะมอบใบประกาศดีเด่นในการคืนพื้นที่ให้

สุดี บอกอีกว่า ต่อมาอีกประมาณเดือนครึ่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร เข้ามาเป็นครั้งที่ 2 ขอคืนพื้นที่อีก โดยบอกว่าทางผู้ใหญ่ให้มาเพื่อขอความร่วมมือในการคืนพื้นที่ หากตนไม่ยอมให้ความร่วมมือ จะมีหมายศาลเข้ามาจับกุม แต่ทั้งนี้ตนบอกว่าไม่ขอยอมคืนได้ไหม เพราะไม่มีที่ทำกิน ไม่มีที่อยู่ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมเพราะบอกว่าทำกินมานานแล้ว ไม่ให้เข้ามาทำกินอีก พร้อมกับอ้างว่าเป็นพื้นที่เขตอุทยานฯ ตนจึงยอมเซ็นต์ไปบางส่วน

สุดี กล่าวว่า ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 ม.ค.59 เจ้าหน้าที่เข้ามาบอกถึงที่บ้าน พร้อมกับเอาเอกสารมาให้ดูว่าทุกคนเซ็นต์หมดแล้ว เหลือแต่ตนเองคนเดียว และให้ทุกคนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสินออกไปให้หมดภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ หากผู้ใดไม่ยอมออกจากพื้นที่ก็จะให้ลงออกไปให้หมดทุกคน และก็บังคับให้เซ็นต์ ตนเองจึงยอมเซ็นต์เอกสาร ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และกลัวจะถูกจับกุม และดำเนินคดีตามกฎหมาย และหากเซ็นต์แล้ว ถ้ามีเจ้านาย หรือผู้ใหญ่เข้ามาสอบถามให้บอกว่ายินยอมเซ็นต์ด้วยความเต็มใจ ไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่บังคับ

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ