ชาวบ้านปากมูนพอใจยันมติ ‘เปิดเขื่อน 3 เดือน’ เลิกนัดชุมนุมหน้าศาลากลางอุบลฯ

ชาวบ้านปากมูนพอใจยันมติ ‘เปิดเขื่อน 3 เดือน’ เลิกนัดชุมนุมหน้าศาลากลางอุบลฯ

20152810164542.jpg

28 ต.ค. 2558 จากกรณีที่ชาวบ้านปากมูน จ.อุบลราชธานี ผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล นัดหมายเตรียมการชุมนุมใหญ่ในวันนี้ (28 ต.ค. 2558) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อคัดค้านมติที่ประชุมจังหวัดอุบลราชธานีที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน ซึ่งกำหนดปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลในวันที่ 27 ต.ค.2558 ก่อนกำหนดการเดิม

ต่อมา สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล แจ้งยุติการชุมนุมในวันนี้ (28 ต.ค. 2558) เนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2558 มีมติให้จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติตามมติที่ประชุมที่กำหนดไว้แล้ว คือเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ชาวบ้านปากมูนพอใจมติดังกล่าวจึงได้ยกเลิกการชุมนุมที่กำหนดไว้ ออกไปก่อน

 

แจ้งยุติการชุมนุมพรุ่งนี้..สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบให้เปิดประตูนะบายน้ำเขื่อนปากมูล ต่อเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน แต่หา…

Posted by เปิดเขื่อนปากมูลถาวร on Tuesday, October 27, 2015

 

ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านปากมูลเดินหน้าเข้ากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อขอเปิดการเจรจากับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ เดิมให้เปิดเขื่อนปากมูลในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 16 พ.ย. 2558 อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวแทนรัฐบาลมาพบ ชาวบ้านปากมูนจึงยื่นหนังสือไว้ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมประกาศจัดชุมนุมใหญ่หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลฯ ในวันที่ 28 ต.ค. 2558

ขณะที่หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง (ทหาร ตำรวจ) ระดมสรรพกำลังเข้าตรึงพื้นที่เพื่อควบคุมยับยั้งไม่ชาวบ้านปากมูนเคลื่อนไหว ทำให้บรรยากาศตรึงเครียดและมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างชาวบ้านปากมูนและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง

คำชี้แจงสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล มีรายละเอียด ดังนี้

 

คำชี้แจง กรณียุติการชุมนุม
สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล

ตามที่ทราบแล้วว่า มีความพยายามของผู้ว่าอุบลราชธานี ที่จะปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจงใจที่จะฝ่าฝืนมติที่ประชุมของคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ที่กำหนดให้เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลในปี ๒๕๕๘ เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นี้

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านปากมูนไม่พอใจ และนำไปสู่การเตรียมการชุมนุมใหญ่ในวันนี้ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง (ทหาร ตำรวจ) ระดมสรรพกำลังเข้าตรึงพื้นที่เพื่อควบคุมยับยั้งไม่ชาวบ้านปากมูนเคลื่อนไหว ทำให้บรรยากาศตรึงเครียดและมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างชาวบ้านปากมูน และหน่วยงานฝ่ายความมั่น

ต่อมาเมื่อวานนี้ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ได้ประชุมและมีมติให้จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติตามมติที่ประชุมที่กำหนดไว้แล้ว (เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน) อย่างเคร่งครัด เท่านั้น ซึ่งมติที่ประชุมดังกล่าว ชาวบ้านปากมูนพอใจ จึงได้ยกเลิกการชุมนุมที่กำหนดไว้ ในวันนี้ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘) ไปก่อน

ต่อสภาพการณ์ ดังกล่าวนี้ สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ขอชี้แจง ดังนี้

๑. การที่จังหวัดอุบลราชธานี ไม่สามารถปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลก่อนกำหนดได้ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น ไม่ใช่ชัยชนะของชาวบ้านปากมูน หากแต่เป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น (เสมอตัว)

๒. การมีมติเปิดประตูระบายน้ำในปีนี้ ยังเป็นการเปิดที่มีระยะเวลาน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่เคยปฏิบัติ คือ เปิด ๔ ปิด ๘ (เปิดประตูระบายน้ำปีละ ๔ เดือน ปิด ๘ เดือน)

๓. คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ซึ่งรัฐบาลแต่งตั้งมาตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นเวลาเกือบ ๕ เดือนแล้วนั้น ประชุมมาแล้ว ๔ ครั้ง ยังไม่ได้ดำเนินการใด ใด ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพียงแต่มาวนอยู่กับเรื่อง “จะเปิดเขื่อนเมื่อใหร่ จะปิดเขื่อนวันไหน” ในขณะที่การฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสียหาย และวิถีชีวิตชาวบ้านปากมูนที่ล่มสลายมาเป็นระยะเวลากว่า ๒๔ ปี ยังไม่ได้มีแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไร เลย

อย่างไรก็ตาม ยังมีความจำเป็นที่จะต้องติดตาม เกาะติดกับสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด ต่อไป ซึ่งในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นี้ คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล จะมีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ที่ทำเนียบรัฐบาล ติดตามต่อว่าคณะกรรมการ ฯ จะมีแนวทางดำเนินงานแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล อย่างไร ต่อไป

ความเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ก็ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายภาคส่วนที่ได้ติดตาม หนุนช่วยมาอย่างต่อเนื่องและพร้อมเคียงบ่า เคียงไหลกับชาวบ้านปากมูนเสมอมา สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูลขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนมา ณ โอกาส นี้ด้วย

พร้อมกันนี้ สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่าน ทุกภาคส่วนร่วมงาน “รวมพลคนรัก(ษ์) ปลา รักแม่มูน ครั้งที่ ๒” ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นี้ ซึ่งมีกิจกรรมการเปิด “แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา” จำนวน ๘ แห่ง (รายละเอียดจะแจ้งอีกครั้ง)

ด้วยจิตคารวะ
สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ