MRC แจงน้ำคาน น้ำโขง หลวงพระบาง คืนสู่สภาพปกติ

MRC แจงน้ำคาน น้ำโขง หลวงพระบาง คืนสู่สภาพปกติ


วันที่ 8 เมษายน 2567 เว็บไซด์ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission : MRC) ได้เผยแพร่เอกสารแถลงข่าว เรื่องผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง หลังเกิดอุบัติเหตุทำให้รถบรรทุกกรดกำมะถันเกิดพลิกคว่ำในแขวงหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 โดยระบุว่า

รถบรรทุกขนส่งกรดซัลฟิริกจำนวน 30 ตัน เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำในหมู่บ้านบ้านภูซางคำ แขวงหลวงพระบาง ส่งผลให้มีการรั่วไหลของกรดซัลฟูริกประมาณ 50% สถานที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากแม่น้ำคานประมาณ 300 เมตร และห่างจากจุดบรรจบของแม่น้ำโขงประมาณ 6 กิโลเมตร

ภาพจาก MRC

เมื่อวันที่ 4 เมษายน หน่วยงานท้องถิ่นได้สร้างเครื่องกีดขวางเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่มีกรดปนเปื้อนไปถึงแม่น้ำ โดยนำแท่งแบริเออร์มาตั้งกั้นการไหลของน้ำในลำห้วยธรรมชาติ ระยะทางจากจุดบรรจบของแม่น้ำโขงไปยังจุดต่างๆ ท้ายน้ำ ได้แก่ เขื่อนไซยะบุรี สถานีเชียงคาน (ประเทศไทย) และสถานีสตึงสเตร็ง (กัมพูชา) เป็นระยะทางประมาณ 105 กม. 235 กม. และ 935 กม. ตามลำดับ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบ

สำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงยังคงติดต่ออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐบาลลาว และแจ้งให้ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงทราบอย่างเป็นทางการ และสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง คณะกรรมการลุ่มน้ำโขงแห่งชาติลาว กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันวิจัยทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม (NRERI) ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบครอบคลุมการสุ่มตัวอย่างและการวัดภาคสนามตามจุดต่างๆ ริมคลอง แม่น้ำน้ำคาน และแม่น้ำโขง เพื่อประเมินผลกระทบของการรั่วไหล

จุดบรรจบแม่น้ำคาน ลงสู่แม่น้ำโขง หน้าวัดเชียงทอง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567

การตรวจวัดภาคสนามเผยให้เห็นผลกระทบเบื้องต้น ณ สถานที่เกิดเหตุ รวมถึงระดับออกซิเจนละลายน้ำที่ลดลงและความเข้มข้นของซัลเฟตที่สูงขึ้น แต่คุณภาพน้ำในแม่น้ำน้ำคานและแม่น้ำโขงยังคงไม่ได้รับผลกระทบ การดำเนินการตามมาตรกายับยั้งจากหน่วยงานท้องถิ่นช่วยลดผลกระทบจากการรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

สำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงโดยความร่วมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการติดตามและประเมินคุณภาพน้ำในคลองที่เกิดเหตุต่อไปในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อให้มั่นใจในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ

ที่มา : https://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/pr-08042024-2/

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ