คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายเด็กพะเยา ร่วมสร้างเมืองสําหรับทุกคน”

คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายเด็กพะเยา ร่วมสร้างเมืองสําหรับทุกคน”

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับพะเยาทีวี, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายเด็กพะเยา ร่วมสร้างเมืองสําหรับทุกคน” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ปวงสตูดิโอ พะเยาทีวี อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาเพื่อมุ่งส่งเสริมบทบาทเด็กเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองพะเยา พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (MIDL) เพื่อนำสู่การจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาเมืองพะเยาที่สอดคล้องกับความต้องการของคนทุกกลุ่ม (Inclusive City)

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ