งานรำลึก 40 ปี 14 ตุลา

งานรำลึก 40 ปี 14 ตุลา


กำหนดการงานรำลึก 40 ปี 14 ตุลา ประจำปี 2556
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
จัดโดย สมาคมญาติและวีรชน 14 ตุลา 16 คณะกรรมการ 14 ตุลาเพือประชาธิปไตยสมบูรณ์
มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย และเครือข่ายเดือนตุลา
………………………………………………………………….

งานภาคเช้า พิธีการรำลึกและสดุดีวีรชน

07.00 พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 40 รูป
08.00 – 09.00 พิธีวางพวงมาลาและกล่าวไว้อาลัยแด่วีรชน 14 ตุลาคม 2516 ณ ฐานอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย
– ผู้แทนญาติวีรชน 14 ตุลา
– ผู้แทนฝ่ายประชาธิปไตย กรรมกรและชาวนา
– ผู้แทนเยาวชน/นิสิต-นักศึกษา
09.20 -10.20 เคลือนขบวนประชาชนผ่านถนนราชดำเนิน สู่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.20 -10.30 ประธานคณะกรรมการ 14 ตุลาเพือประชาธิปไตยสมบูรณ์ กล่าวเปิดงาน
10.30-11.30 การแสดงปาฐกถาในวาระ 40 ปี 14 ตุลา 2516 หัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต
ประชาธิปไตยไทย”
โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

งานภาคบ่ายและคํา ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00 – 14.00 ปาฐกถา เสกสรรค์ ประเสริฐกุล หัวข้อ เจตนารมณ์ 14 ตุลาเพือประชาธิปไตย
14.00 – 15.00 พบญาติและวีรชน 14 ตุลา
15.00 -16.00 ทอล์กโชว์ ณัฐวุฒิ ใสเกือ
16.00 -17.00 ดนตรี และ บทกวี
17.00 – 18.00 ละคร “เจ้าสาวหมาป่า” โดย ประกายไฟ
18.00 – 19.30 ลิเกกายกรรมเรือง “บัลลังก์เลือด” โดย มะขามป้อม
19.30 – 21.00 "งิว ธรรมศาสตร์ 19" เรือง เปาบุ้นจิน ตอนสะสางคดี 6 ศพ
21.00 – 21.30 ดนตรีวงไฟเย็น
21.30 ปิดงาน

สอบถาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จิตรา คชเดช โทร. 087 0206672
ฝ่ายเวทีศิลป วัฒนธรรม ทองขาว ทวีปรังษีนุกูล โทร.081 6261378
ฝ่ายสนับสนุน ณัฐ พัฒนวัตร โทร.081 6150631
กองอำนวยการ วิภา ดาวมณี โทร. 081 6134792 Email: octnet72@yahoo.com

หมายเหตุ
ตัง แต่วันที 6 – 14 ตุลา นิทรรศการชุดตุลาประชาธิปไตยทุกวัน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวที
เสรีภาพ บริเวณสวนประติมากรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เริม 16.00 น. 8-14 ตุลาคม
พบกับดนตรีทางเลือก และเยาวชนคนนอกกระแส และเต๊นท์ผลิตภัณฑ์สินค้า ช่วยเหลือ ญาติ และวีรชน
14ตุลา บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

****************************************************************

กำหนดการงานรำลึก 40 ปี 14 ตุลา ประจาปี 2556
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2556 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 (แยกคอกวัว) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)
สอบถามรายละเอียด 02-622-1014-5 โทรสาร 02-622-1016 อีเมล์ oct14_f@hotmail.com เว็บไซต์ www.14tula.com

[/b]

………………………………………………………………….

วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ภาคเช้า ณ อาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 (แยกคอกวัว)
พิธีการราลึกและสดุดี

07.00 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ด้านหน้าอาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 จานวน 14 รูป
08.30-09.00 น. พิธีกรรมทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
09.00-10.00 น. พิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีวีรชนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
นายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
ผู้นาฝ่ายค้าน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประธานสภาพัฒนาการเมือง
ผู้แทนญาติวีรชน 14 ตุลา
ผู้แทนฝ่ายประชาธิปไตยและแรงงาน
ผู้แทนชาวบ้านนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน
ผู้แทนเยาวชน/นิสิต-นักศึกษา
10.00-10.40 น. แถลงข่าวเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกชุด “ตราไปรษณียากร วัน 14 ตุลาประชาธิปไตย” และ “แสตมป์เพื่อการสะสม
20 ภาพเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516” โดย…บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ร่วมกับมูลนิธิ 14 ตุลา
10.40-12.00 น. การแสดงปาฐกถาพิเศษวาระ 40 ปี 14 ตุลา 2516 ประจาปี 2556 หัวข้อ “ปณิธานประเทศไทย”
โดย…ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี

ภาคบ่าย ณ ลานโพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

14.00-14.15 น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวเปิดงานและแนะนาปาฐก
14.15-15.00 น. – การแสดงปาฐกถาพิเศษวาระ 40 ปี 14 ตุลา หัวข้อ “ความฝันเดือนตุลา สี่สิบปีแห่งการแสวงหาเสรีภาพ
ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในประเทศไทย” โดย…ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
15.00-16.45 น. – ดร.อุดม รัตอมฤต รองอธิการบดีมธ.กล่าวรายงานความเป็นมาการจัดงาน
– พิธีเปิดประติมากรรม “หมุด 14 ตุลา” บริเวณลานโพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย..นายกสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประธานมูลนิธิ 14 ตุลา , ญาติวีรชน 14 ตุลา
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มกวีศิลป์
ลานปรีดี
17.00-20.30 น. – ดนตรี วงภราดร (วงกรรมกร), หงา และ หว่อง คาราวาน กับเพือน
วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) 17.00-20.00 น. – สารคดี 14 ตุลา และ VTR คาสอนของท่านอาจารย์พุทธทาส
– การแสดงปาฐกถาธรรมในวาระ 40 ปี 14 ตุลา หัวข้อ “เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง ๔๐ ปีหลัง ๑๔ ตุลา”
โดย..พระไพศาล วิสาโล
– พิธีสวดมาติกาบังสุกุลแด่วีรชนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
– ดนตรีมีธรรมราลึกกับวงพลังเพลง

หมายเหตุ – ตลอดเดือนตุลาคม…เชิญชมนิทรรศการ "ภาพเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516" ณ หอศิลปแห่งกรุงเทพมหานคร
– สารคดี 40 ปี 14 ตุลา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS , การแสดงละครเวที ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์
– งานราลึก 37 ปี 6 ตุลา ณ ลานประติมากรรมหน้าหอใหญ่ มธ. ฯลฯ

***สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่
www.webtvthaipbs.com , live.tvthainetwork.com

ตารางการถ่ายทอดสด “งานรำลึก 40 ปี 14 ตุลา”
วันที่ 13-14 ตุลาคม 2556 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[/b]

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556

10.40 – 12.00   ถ่ายทอดสดช่วงที่ 1: ปาฐกถาพิเศษ “อดีต ปัจจุบัน อนาคตประชาธิปไตยไทย” โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
14.15 – 15.00   ถ่ายทอดสดช่วงที่ 2: ปาฐกถาพิเศษ “เจตนารมย์ 14 ตุลาเพื่อประขาธิปไตย” โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสิรฐกุล

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556

10.40 – 12.00   ถ่ายทอดสดช่วงที่ 1: ปาฐกถาพิเศษ “ปณิธานประเทศไทย” โดย ศ.ธีรยุทธ บุญมี
14.15 – 15.00   ถ่ายทอดสดช่วงที่ 2: ปาฐกถาพิเศษ “ความฝันเดือนตุลา สี่สิบปีแห่งการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในประเทศไทย” โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ช่องทางการรับชม www.webtvthaipbs.com , live.tvthainetwork.com 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ