คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม จ.ลำปาง

คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม จ.ลำปาง

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม อ.งาว จ.ลำปาง

อาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 70 คน ลงพื้นพี่จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2567 นำทีมโดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและกิจการพิเศษ ดร.พริน คำเส็ง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อมุ่งเน้นให้นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม เสริมสร้างคุณลักษณะความมีน้ำใจ สำนึกที่ดีต่อสังคม พัฒนาคุณลักษณะ 5C+ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าสัมผัสกับชุมชนมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังช่วยส่งเสริมทักษะด้านบริการวิชาการให้กับนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อช่วยให้ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น เด็กๆในชุมชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น นำมาซึ่งการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

                กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียน การบำเพ็ญประโยชน์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของชุมชน การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพทางด้านเทคนิคการแพทย์ในการตรวจคัดกรองระดับน้ำตาลในเลือด การตรวจสารชีวเคมีในปัสสาวะ การตรวจหมู่เลือด รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพกายภาพบำบัด การตรวจสมรรถนะทางกาย การประเมินความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม ภายใต้การให้คำแนะนำของคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนักกายภาพบำบัด

                ทั้งนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา นายจงรักษ์ บุญยืน และคณะครูผู้สอน ที่อำนวยความสะดวกในการออกค่ายในครั้งนี้


author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ