“มูลนิธิชัยอนันต์” เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด “Help the Helpers”

“มูลนิธิชัยอนันต์” เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด “Help the Helpers”

“มูลนิธิชัยอนันต์” เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด “Help the Helpers” มอบเครื่อง “Echo 4 มิติ” เสริมศักยภาพ “รพ.ชัยภูมิ” ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

ปัจจุบัน “โรคหัวใจ” คือสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับที่สองของคนไทย รองลงมาจากโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีจำนวนประชากรในกลุ่มนี้มากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งร่างกายผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุขัย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

เพราะโรคหัวใจรอช้าไม่ได้ หากตรวจพบเร็ว ได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำ และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ ด้วยเหตุนี้ “มูลนิธิชัยอนันต์” จึงได้เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด Help the Helpers” สนับสนุน “ผู้ให้” เพื่อส่งต่อการ “ให้” ที่ไม่สิ้นสุด ด้วยการมอบ “เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิด 4 มิติ” หรือ เครื่องเอคโค่ (Echocardiogram) ให้กับ “ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชัยภูมิ” เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะแพทย์และพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการดูแลประชาชนกว่า 1.2 ล้านคน  

ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง เลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ระบุว่าปัจจุบันผู้ป่วยโรคหัวใจส่วนหนึ่งจะมาพบแพทย์ช้า ทำให้อาการของโรครุนแรง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค ไม่มีการตรวจร่างกาย และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเดินทางไปยังโรงพยาบาลยากลำบาก 

“โรคหัวใจบางประเภทนั้นความเร็วในการรักษาจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ป่วย เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลวจากสาเหตุต่างๆ โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ซึ่งเครื่องเอคโค่จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วแม่นยำมากขึ้น พูดได้ว่าถ้ามีแพทย์โรคหัวใจก็จะต้องมีเครื่อง เอคโค่ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้แพทย์ประเมินและวางแผนรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง”

 ผศ.(พิเศษ)นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคหัวใจเฉลี่ยปีละ 1,200-1,500 ราย ในบางรายต้องส่งต่อไปรักษาที่จังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น เมื่อต้องเดินทางไปรักษาต่อเนื่องหลายครั้ง ก็เกิดความยากลำบากและมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 9-10 ต่อมาในปี 2565 ได้ทำการยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการ ทำให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาที่โรงพยาบาลชัยภูมิได้ทั้งการสวนหัวใจ ใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ และการผ่าตัดต่างๆ ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 4-5 เท่านั้น โดยในปี 2565 ได้ให้บริการสวนและทำบอลลูนหัวใจไปแล้วมากถึง 1,200 ราย

“อุปกรณ์ที่สำคัญของแพทย์สำหรับการวินิจฉัยโรคหัวใจก็คือเครื่องเอคโค่ ซึ่งปัจจุบันเรามีอยู่จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องรุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ซึ่งทางโรงพยาบาลชัยภูมิ ขอขอบคุณมูลนิธิชัยอนันต์ที่เข้ามาสนับสนุนเครื่องเอคโค่ 4 มิติ ซึ่งทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน มูลค่ามากกว่า 6 ล้านบาท ที่สามารถตรวจการทำงานของหัวใจและอวัยวะต่างๆ ภายในหัวใจ ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วและเข้าสู่การรักษาได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของแพทย์โรคหัวใจ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนชาวชัยภูมิ”

ปัจจุบัน ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้มุ่งเน้นไปที่การทำงานเชิงรุกเพื่อดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงที ด้วยการจัดกิจกรรม “เอคโค่หัวใจสัญจร” ให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้รับการตรวจคัดกรองวินิจฉัยด้วยเครื่องเอคโค่ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

พญ.มรกต ภัทรพงศ์สินธุ์ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชัยภูมิ กล่าวว่า จากเดิมที่ผู้ป่วยทุกคนที่มีความเสี่ยง จะต้องถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลในระดับอำเภอไปเข้ารับการตรวจที่ศูนย์หัวใจฯ ทำให้ผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และมีระยะเวลานานในการรอคิวเพื่อเข้ารับการตรวจรักษา ซึ่งการจัดกิจกรรมเอคโค่หัวใจสัญจรในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอบ้านแท่น เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว และอำเภอคอนสาร ได้เข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีหากตรวจพบว่าเป็นโรคหัวใจ

“การตรวจด้วยเครื่องเอคโค่จะทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างของหัวใจ ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ และเยื่อหุ้มหัวใจ โดยพบว่าคนไข้ที่มาตรวจวันนี้มากกว่าร้อยละ 30 มีลิ้นหัวใจและการทำงานของหัวใจผิดปกติ ซึ่งจะต้องถูกส่งตัวเข้าไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชัยภูมิ และยังช่วยคัดกรองกลุ่มที่ไม่ได้มีความผิดปกติของหัวใจได้มากถึงร้อยละ 70 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางเข้าไปในตัวจังหวัด ซึ่งปัจจุบันคิวในการเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องเอคโค่ ค่อนข้างยาวนานหลายเดือน แต่เมื่อได้รับการสนับสนุนเครื่องเอคโค่ ที่ทันสมัยจากมูลนิธิชัยอนันต์ ก็เชื่อมั่นว่าจะทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษารวดเร็วขึ้นมากกว่าเท่าตัว เพราะนอกจากทีมแพทย์หัวใจแล้วตอนนี้เรายังมีนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกมาสนับสนุนการทำงานของแพทย์ ทำให้สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาด้วยเครื่องเอคโค่ได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอคิวนานอีกต่อไป”

คุณวรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธิชัยอนันต์ กล่าวว่าในปีนี้มูลนิธิชัยอนันต์ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล เพราะเป็นกลุ่มของ “ผู้ให้” ที่สามารถส่งต่อความช่วยเหลือให้กับประชาชนได้เป็นจำนวนมาก “โรคหัวใจ” นั้นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง ทางมูลนิธิชัยอนันต์ได้เล็งเห็นว่า เครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนให้แพทย์โรคหัวใจทำงานช่วยเหลือประชาชนได้ดียิ่งขึ้นนั้นก็คือเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือเครื่องเอคโค่

“ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชัยภูมิ มีทีมแพทย์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม แต่ยังขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการสนับสนุนการดำเนินงาน ทางมูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินการจัดหาเครื่องเอคโค่ เพื่อมอบให้กับศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อให้บริการกับประชาชน เพราะโรคหัวใจนั้นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็ว จึงจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้”

             “มูลนิธิชัยอนันต์” พร้อมเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้สังคมไทยสามารถเอาชนะสิ่งต่างๆ ทั้งจากความทุกข์ ความยากลำบาก อุปสรรค และสิ่งไม่ดีทั้งปวง ด้วยการสนับสนุน “ผู้ให้” ให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “Help the Helpers” เพื่อขยายผล “การให้” ไปเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์สังคมไทยที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ